Andre

En mann plasserer en sykkel i et sykkelskap.
2 min

Tilskudd til sikker sykkelparkering for besøkende

Trondheim kommune kan gjennom Miljøpakken dekke 30% av investering til sikker sykkelparkering for besøkende, oppad begrenset til 500.000 kroner per bedrift.

OBS! Begrensede midler, førstemann til mølla!