270 millioner skal forandre Stjørdal

Visste du at Stjørdal kommune betaler inn 20 millioner kroner til Miljøpakken, og får 250 millioner tilbake? Det betyr at 270 millioner kroner skal gå til investeringer innenfor kommunens grenser de neste årene.

En kvart milliard fra Miljøpakken skal gi anlegg som gjør det bedre å gå, sykle og reise kollektivt i Stjørdal. Foto: Glen Musk.

Denne avtalen fikk Stjørdal ved å bli med i Miljøpakken i 2019. Formålet med investeringene er å legge bedre til rette for kollektivbruk, sykling og gåing, for mer attraktive sentrumsområder og bedre framkommelighet. Millionene skal gjøre det Stjørdal du kjenner i dag til et bedre sted fram mot 2030.

Noen aktuelle tiltak fram til 2030
– Stjørdal stasjon: Undergang for gående og syklende under jernbanen
– Fjerne planovergang på Innherredsvegen og flytte vegen mot øst
– Ny bussterminal
– Undergang ved Hell stasjon
– Park & ride på Skatval
– Gang- og sykkelveg langs Ringvegen (E14–Husbyvegen).
– Gang- og sykkelbru over Stjørdalselva (Værnes-Reppe).

Oversikten er ikke komplett. Det er ikke avklart om alt blir bygd.

Kryssing under jernbanen og ny bussterminal inngår i planene for Stjørdal. Jernbanen danner en barriere i dag. Foto: Thor Nielsen

Buss og tog
I tillegg til investeringene, kommer penger til bedre buss- og togtilbud. I 2021 fikk Stjørdal bytakst på buss og tog (periodebillett) – tilsvarende 25–50 % rabatt. I 2022 ble enkeltbilletten på tog redusert til 42 kroner.

Stjørdal er en naturlig del av byvekstområdet: Cirka 2500 pendler fra Stjørdal til Trondheim på jobb hver dag, mens nærmere 1300 pendler motsatt vei.