Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Sykkelfelt Gryta
Nytt sykkelfelt i Gryta.
Sykkelfelt Stiklestadveien
Miljøpakken skal bedre sykkelforholdene mellom Nyhavna og Lade.
Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen
Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler…
Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Falkenborgvegen
Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus…
Sykkelveg med fortau Jarleveien
Miljøpakken skal bedre sykkeltilbudet til Lilleby og Lade.
Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen
Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og…
Sykkel Lademoen-Leangbrua
Flere mindre tiltak på eksisterende sykkelrute skal synliggjøre traseen for…
To-veis sykkeltrase på Elgeseter bru
Miljøpakken bidrar slik at tilbudet til syklistene på Elgeseter bru…