Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

Sykkel Lademoen-Leangbrua

02.12.14

Flere mindre tiltak på eksisterende sykkelrute skal synliggjøre traseen for trafikantene. Eksempel på tiltak er justering av kantstein, merking i […]