Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Støyskjerming Sivert Dalens veg
Miljøpakken har bygget støyskjermer langs Osloveien. Målet er å redusere…
Støyskjerming Østre Rosten
Sommeren 2015 får østsida av Østre Rosten støyskjermer over en…
Bromstadvegen/Kong Øysteins veg
Bedre forhold for alle som går, sykler og tar buss.
Gågate Thomas Angells gt
Miljøpakken har forlenget gågata i Thomas Angells gate med den…
Støyskjerming E6 Okstadbakken
Støyskjermer i Okstadbakken har gitt bedre bomiljø på Selsbakk, Hallset,…
Miljøgate Olav Tryggvasons gate, første fase
Olav Tryggvasons gate skal bli bilfri.