Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé
Miljøpakken gjør det tryggere for myke trafikanter.
Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal bygge 250 meter gang- og sykkelveg fra "lokket"…
Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen
Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda skal bli tryggere.
Strakstiltak Lerkendal
Miljøpakken har bygget opphøyde gangfelt ved rundkjøringen ovenfor Lerkendal.
Tyholtveien del 2
For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet,…
Bratsbergvegen, kryssutbedring
Tryggere for fotgjengere
Spongdal – ny gang- og sykkelveg
Miljøpakken skal bygge gang- og sykkelveg på fv. 707 fra…
Fortau og bedre kryss Nidarvoll
Miljøpakken har gjort vegen til Nidarvoll skole tryggere. To kryss er…