Prosjekter

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Superbuss
Superbuss er under planlegging i Trondheim.
Pendlerparkering Være
Miljøpakken planlegger pendlerparkering på Være.
Knutepunkt Tonstadkrysset
Miljøpakken skal bygge ny pendlerparkering for bil og sykkel i…
Kongens gate – oppgradering
Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka.…
Sanntidsinformasjon buss og trikk
Miljøpakken bygger ut sanntidssystemet på holdeplassene i Trondheim.
Signalprioritering for buss
Formålet med signalprioritering er å få bussen raskere gjennom lyskryss.…
Tordenskiolds gate trikk
Miljøpakken har rustet opp Tordenskiolds gate, og flyttet trikkeskinnene ut…
Pendlerparkering Ranheim
Miljøpakken har utvidet dagens anlegg for pendlerparkering på Ranheim fra 11…
Innherredsveien
Miljøpakken jobber med ny løsning for Innherredsveien.