Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Fortau Søbstadvegen

Planlagt

Miljøpakken planlegger fortau langs Søbstadvegen på strekningen Søbstadringen til Ditlev Bloms veg, 1 km. Prosjektet skal gi sikrere skoleveg for […]

Fortau Hans Finnes gate

Planlagt (Tidligst 2019)

Miljøpakken skal bygge fortau langs Hans Finnes gt. Det er regulert fortau langs hele gata. Fortauet skal gi tryggere skoleveg […]

Elgeseter gate

Planlagt (Tidligst 2020)

Elgeseter gate skal bli en urban gate der det er bedre å oppholde seg. Metrobusstrasé for kollektivtrafikk skal være en viktig del av gata. Det må også tas hensyn til…

Pendlerparkering i Trondheimsregionen

Pågående

Miljøpakken bygger parkering for pendlere flere steder i området rundt Trondheim. Budsjettet skal brukes på flere forskjellige parkeringsplasser. De som […]