Introduksjon

Befolkningen i og rundt Trondheim vokser raskt. Flere folk betyr mer trafikk, lengre køer og dårligere luft – hvis vi ikke gjør noe.

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Vi skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram i byen. Gjennom byvekstavtalen har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.

Illustrasjon av nidarosdomen med biltrafikk

Når flere sykler, går eller tar buss, blir det kortere kø for dem som faktisk trenger å kjøre bil. I tillegg får alle renere luft.

På én time i morgenrushet over Elgeseter bru kutter bussene nesten tre mil med bilkø, og de som sykler og går, kutter 5 kilometer kø. Til sammen tilsvarer det en sammenhengende kø fra Trondheim til Børsa, eller fra Trondheim til Stjørdal.

Kart over Trondheim, Stjørdal og Børsa

Ved å få flere til å sykle, gå eller ta buss, skaper vi en bedre by for alle. Fram til 2029 gjennomfører Miljøpakken flere hundre små og store prosjekter både for deg som bruker beina, velger kollektivt eller kjører bil. Det gjør Trondheim til en bedre by å leve i.

Halvparten av pengene i Miljøpakken har gått til å bygge veg, den andre halvparten er fordelt mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing. Økte inntekter fra staten gjør at miljøvennlig transport får en større andel av investeringene i perioden 2020-2030.

Mer om Miljøpakken