Finansiering

Miljøpakken får penger fra kommunen, fylket, staten og bomavgifter. Totalt blir dette ca 15,4 milliarder kroner, som skal brukes fra 2010 til 2025.

I tillegg kommer belønningsmidler på 2,4 milliarder kroner og momskompensasjon på ca. 240 millioner kroner.

Pengene blir lagt sammen. Her ser du hvor stor andel de forskjellige finansieringskildene utgjør i Miljøpakken.

Hva brukes pengene til?

Halvparten av pengene i Miljøpakken går til veg: E6 fra Tonstad til Melhus, ny bru ved Sluppen og Byåsentunnelen. En stor del av pengene går til bedre kollektivtrafikk og bedre forhold for syklister. Deretter følger trafikksikkerhet, støyskjerming, gangveier, og andre tiltak knyttet til gående og miljø.

Miljøpakken har i 2017 en økonomsk ramme på ca 15,6 milliarder kroner for perioden 2010-2025. Den fordeler seg slik:
Hovedveger og lokaleveger/gatebrukstiltak: 7 mrd
Metrobuss og annen kollektivtrafikk: 5,6 mrd
Sykkel: 1,9 mrd
Trafikksikkerhet: 600 mill
Støyskjerming: 250 mill
Gåing: 200 mill
Molibiltetsråd/informasjon: 100 mill

Budsjett

Bilde

Til nå er ca 9 % av totalbudsjettet brukt. Mye vil skje i årene som kommer. Hvis du lurer på hva som skjer nær deg, kan du ta en titt på Miljøpakkens prosjekter.

Resultater

Vi ser allerede at det vi gjør i Miljøpakken gir resultater. Vi har fått flere bussavganger og bedre sykkelveier. Kollektivreiser øker mest, og i tillegg er det mange flere som går og sykler. Og ikke minst – færre kjører bil. Vil du la bilen stå? Her er gode tips til hvordan du kommer deg ut av køen!