Finansiering

Miljøpakken får penger fra kommunen, fylket, staten og bomavgifter. Totalt blir dette ca 15,4 milliarder kroner, som skal brukes fra 2010 til 2025.

Fordeling av mider; 218 millioner fra kommune, 818 millioner fra fylke, 4824 millioner fra Stat og 6866 millioner fra Bompenger

I tillegg kommer belønningsmidler på 2,4 milliarder kroner og momskompensasjon på ca. 240 millioner kroner.

Illustrasjon av finansiering med 1100 millioner fra belønningsmidler og 300 millioner fra momskompensasjon

Pengene blir lagt sammen. Her ser du hvor stor andel de forskjellige finansieringskildene utgjør i Miljøpakken.

Illustrasjon av totale finansieringer. 6,4 mrd fra bompenger, 4,4 mrd fra stat, 1,1 mrd fra belønningsmidler, 900 mill fra Fylke, 300 mill fra Momskompensasjon og 200 mill fra kommune

Hva brukes pengene til?

Illustrasjon av fordeling av pengene. I synkende rekkefølge går flest penger til Bil, kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet og miljø.

Halvparten av pengene i Miljøpakken går til veg: E6 fra Tonstad til Melhus, ny bru ved Sluppen og Byåsentunnelen. En stor del av pengene går til bedre kollektivtrafikk og bedre forhold for syklister. Deretter følger trafikksikkerhet, støyskjerming, gangveier, og andre tiltak knyttet til gående og miljø.

Miljøpakken har i 2017 en økonomsk ramme på ca 15,6 milliarder kroner for perioden 2010-2025. Den fordeler seg slik:
Hovedveger og lokaleveger/gatebrukstiltak: 7 mrd
Metrobuss og annen kollektivtrafikk: 5,6 mrd
Sykkel: 1,9 mrd
Trafikksikkerhet: 600 mill
Støyskjerming: 250 mill
Gåing: 200 mill
Molibiltetsråd/informasjon: 100 mill

Budsjett

Bilde

Til nå er ca 9 % av totalbudsjettet brukt. Mye vil skje i årene som kommer. Hvis du lurer på hva som skjer nær deg, kan du ta en titt på Miljøpakkens prosjekter.

Resultater

Resultater fra 2010 til 2014; 11% færre bilturer, 33% flere kollektivreiser, 27% flere sykkelturer og 4% flere gåturer

Vi ser allerede at det vi gjør i Miljøpakken gir resultater. Vi har fått flere bussavganger og bedre sykkelveier. Kollektivreiser øker mest, og i tillegg er det mange flere som går og sykler. Og ikke minst – færre kjører bil. Vil du la bilen stå? Her er gode tips til hvordan du kommer deg ut av køen!