Finansiering

Miljøpakken får penger fra kommunen, fylket, staten og bomavgifter. Totalt blir dette ca 19,8 milliarder kroner, som skal brukes fra 2010 til 2029.

Finansiering Millioner
Trondheim kommune 321
Trøndelag fylkeskommune 1100
Stat 4977
Bompenger 10234
Belønningsmidler 2331
Momskompensasjon 874
Totalt 19873

 

Pengene blir lagt sammen. Her ser du hvor stor andel de forskjellige finansieringskildene utgjør i Miljøpakken.

Hva brukes pengene til?

Illustrasjon av fordeling av pengene. I synkende rekkefølge går flest penger til Bil, kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet og miljø.

32 prosent av pengene i Miljøpakken går til veg: E6 fra Tonstad til Melhus, ny bru ved Sluppen og Byåsentunnelen. Ca 40 prosent av pengene går til bedre kollektivtrafikk, mens 18 prosent går til bedre forhold for syklister. Deretter følger trafikksikkerhet, støyskjerming, gangveier, og andre tiltak knyttet til gående og miljø.

Miljøpakken har i 2018 en økonomsk ramme på ca 19,8 milliarder kroner for perioden 2010-2029. Den fordeler seg slik:

Tiltak Millioner
Hovedveger og lokale veger/gatebrukstiltak 5800
Metrobuss og annen kollektivtrafikk 7400
Sykkel 3300
Trafikksikkerhet 848
Miljø 346
Gåing 200
Planlegging, mobilitetsråd/informasjon 400
Drift bomsystem 1000
Renter, lån 750

Budsjett

Til nå er ca 31 % av totalbudsjettet brukt. Mye vil skje i årene som kommer. Hvis du lurer på hva som skjer nær deg, kan du ta en titt på Miljøpakkens prosjekter.

Resultater

Resultater fra 2010 til 2014; 11% færre bilturer, 33% flere kollektivreiser, 27% flere sykkelturer og 4% flere gåturer

Vi ser allerede at det vi gjør i Miljøpakken gir resultater. Vi har fått flere bussavganger og bedre sykkelveier. Kollektivreiser øker mest, og i tillegg er det mange flere som går og sykler. Og ikke minst – færre kjører bil. Vil du la bilen stå? Her er gode tips til hvordan du kommer deg ut av køen!