Finansiering

Miljøpakken får penger fra kommunen, fylket, staten og bomavgifter. Totalt blir dette nesten 25 milliarder kroner fra 2010 til 2029.

Finansiering av miljøpakken fordelt etter kilde:

Pengene blir lagt sammen. Her ser du hvor stor andel de forskjellige finansieringskildene utgjør i Miljøpakken. NB! Beløpene under er basert på totalt ca 20 mrd. kr. i inntekter. De er foreløpig ikke oppjustert etter at ny Byvekstavtale 2019-2029 tilfører 4,8 mrd. kr. ekstra.

Hva brukes pengene på?

5800 millioner

Bil

5800 millioner

7400 millioner

Kollektiv

7400 millioner

3300 millioner

Sykkel

3300 millioner

848 millioner

Trafikksikkerhet

848 millioner

346 millioner

Miljø

346 millioner

32 prosent av pengene i Miljøpakken går til veg: E6 fra Tonstad til Melhus, ny bru ved Sluppen og Byåsentunnelen. Ca 40 prosent av pengene går til bedre kollektivtrafikk, mens 18 prosent går til bedre forhold for syklister. Deretter følger trafikksikkerhet, støyskjerming, gangveier, og andre tiltak knyttet til gående og miljø.

I tilleggMillioner
Gåing200
Planlegging, mobilitetsråd/informasjon400
Drift bomsystem1000
Renter, lån750

Budsjett

Til nå er ca 31 % av totalbudsjettet brukt. Mye vil skje i årene som kommer. Hvis du lurer på hva som skjer nær deg, kan du ta en titt på Miljøpakkens prosjekter.

Resultater

Resultater fra 2010 til 2014; 11% færre bilturer, 33% flere kollektivreiser, 27% flere sykkelturer og 4% flere gåturer

Vi ser allerede at det vi gjør i Miljøpakken gir resultater. Vi har fått flere bussavganger og bedre sykkelveier. Kollektivreiser øker mest, og i tillegg er det mange flere som går og sykler. Og ikke minst – færre kjører bil. Vil du la bilen stå? Her er gode tips til hvordan du kommer deg ut av køen!