Bomsystemet

Bilde av bompengeskilt

42 prosent av alle inntektene i Miljøpakken kommer fra bompenger i perioden 2019-2029. Mellom 2010 og 2029 vil inntektene fra bommene utgjøre ca 10 milliarder kroner.

Trykk her for å se kart over bompunktene.

Har du spørsmål om faktura? Ta kontakt med Vegamot.

Takstene i Miljøpakkens bommer ble satt opp fra 1. juni 2018. Hver passering koster i snitt litt over 20 prosent mer enn før.  To eksempler i kroner:
Prisen i de ytre bommene i rush går opp med kr 4,20.
Prisen i de indre bommene i rush går opp med kr 1,10.
Ved bomstasjonene vil du se priser oppgitt uten rabatt. Alle med lette kjøretøy som har bombrikke får 20 prosent rabatt.

Timeregel og månedstak gjelder som før. Du betaler bare en gang innenfor hvert snitt (gruppe) av bompunkt. Du betaler for maksimum 110 passeringer per måned.

Hva koster det å passere bommene?

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid (7-9 og 15-17): 14 kroner. Utenfor rush: 11 kroner. Rabatt med brikke: Rushtid: 11,20 kr. Utenfor rush: 8,80 kr.

Klæbu, Klett, Være og Sluppen (inkludert Fossestuvegen): Rushtid (7-9 og 15-17): 30 kroner. Utenfor rush: 15 kroner. Rabatt med brikke: 24 kroner i rushtid og 12 kroner utenfor.

Spesielt unntak: Ved kjøring Tonstad-Sluppen og Bøckmans vei-Sluppen (begge retninger) betaler du bare i første bompunkt, selv om bompunktene tilhører forskjellige snitt.

Moholt: På grunn av plasseringen av bompunktene, må biler som kjører til/fra Omkjøringsvegen og til/fra Dragvoll/Steinan etc., i noen tilfeller passere gjennom bommene. Disse passeringene blir annullert med gyldig AutoPASS-brikke ved passering gjennom begge bompunktene i løpet av noen minutter (det er tatt høyde for kø).

Tunge kjøretøy: 

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid: 33 kroner. Utenfor rush: 26 kroner.

Klæbu, Klett, Være og Fossestuvegen: Rushtid: 72 kroner. Utenfor rush: 36 kroner.

Sluppen: Rushtid: 48 kroner. Utenfor rush: 24 kroner.

Holtermannsveien: Rushtid: 55 kroner. Utenfor rush: 41 kroner.

Er det pristak?

Ja, maksimum 110 betalte passeringer per måned i alle Miljøpakkens bompunkter + Klæbu samlet. De fleste som kjører personbil ganske mye, vil nå pristaket et sted mellom 1100 og 1650 kroner i måneden. For å bli omfattet av pristaket, må du ha lokal AutoPASS-avtale.

Taket på 110 betalte passeringer gjelder også for tunge kjøretøy.

Må jeg betale for hver passering?

Nei, du bare betaler én gang i løpet av en time innenfor hvert enkelt snitt. Noen snitt består av mange bompunkter, andre består av bare ett:

  • De ni bommene på innsiden av Omkjøringsveien er ett snitt: Tempevegen, Holtermannsvegen, Bratsbergvegen, Torbjørn Bratts veg, Jonsvannsveien, Tungasletta, Landsbruksvegen, Håkon VIIs gate, rv. 706 Leangensletta.
  • De tre bommene på Byåsen er ett snitt: Gamle Oslovei, Byåsveien, Bøckmanns veg.
  • I tillegg kommer dagens fire bomsnitt: Klett (tre punkter), Sluppen (to punkter ved Sluppen bru + Fossestuvegen), Tonstad og Være.

Innenfor snittene kan du kjøre i så mange bomstasjoner du vil (også samme bompunkt) og i begge retninger innen en time. Hvis du kjører til butikken og tilbake igjen innen en time, betaler du bare for første passering.

Eksempler:

Strekning Klett-Midtbyen: Bom på Klett, Tonstad og i Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene.

Strekning Heimdal-Midtbyen over Sluppen: Bom ved Sluppen bru og i Tempevegen, betaling i begge bompunktene.

Strekning Tiller-Lade: Bom på Tonstad og Haakon VIIs gate, betaling i begge punkter.

Strekning Ranheim-Midtbyen: Bom på rv. 706.

Strekning Hundhammeren-Midtbyen: Bom på Være og rv. 706, betaling i begge bompunktene.

Strekning Klæbu-Gløshaugen: Bom på Torgård, Tonstad og Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene, eller Tillerbrua og  Bratsbergveien, betaling i begge bompunktene.

Strekning Lade-Dragvoll: Bom i Haakon VIIs gate eller Tungasletta eller Jonsvannsveien avhengig av kjørerute.

Strekning Munkvoll-Moholt over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg, Sluppen og Jonsvannsveien, betaling i Bøckmanns veg og på Moholt. Retur: Betaling Moholt og Sluppen.

Strekning Munkvoll-Dragvoll over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg og Sluppen, betaling i første passeringspunkt hver vei.

Hvorfor er bommene plassert der de er?

Flere hensyn er veid opp mot hverandre, men tre viktige grunner:

  • Ikke så nær sentrum at det går ut over bruk av Midtbyen
  • I minst mulig grad splitte skolekretser
  • Mest bompenger der det skal investeres mest i nye veganlegg

Lurer du på hva pengene går til? Her er en oversikt over prosjekter i Miljøpakken.

Hvorfor bør jeg ha AutoPASS-brikke?

  • For å få rabatter
  • For å nyte godt av timesregelen
  • For å få månedstak
  • Du kan tegne avtale med bomvegselskapet Vegamot på vegamot.no.