Bomsystemet

Bilde av bompengeskilt

Ca 40 prosent av alle inntektene i Miljøpakken kommer fra bompenger i perioden 2019-2029. Mellom 2010 og 2029 vil inntektene fra bommene utgjøre ca 10 milliarder kroner.

Trykk her for å se kart over bompunktene.

Har du spørsmål om faktura? Ta kontakt med Vegamot.

Vegamots oversikt over takster

I Miljøpakken gjelder rabattene timeregel og månedstak.
Timeregel: Du betaler bare en gang innenfor hvert snitt (gruppe) av bompunkt.
Månedstak: Du betaler for maksimum 110 passeringer per måned.
For å få rabatter må du ha lokal AutoPASS-avtale. Avtalen gir også 20 prosent avslag i bommene.

Hva koster det å passere bommene?

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid (7-9 og 15-17): 15 kr. Utenfor rush: 12 kr. Rabatt med brikke: 12 kr i rushtid og 9,60 kroner utenfor.

Klæbu, Klett, Være og Sluppen (inkludert Fossestuvegen): Rushtid (7-9 og 15-17): 31 kr. Utenfor rush: 16 kr. Rabatt med brikke: 24,80 kr i rushtid og 12,80 kr utenfor.

Spesielt unntak: Ved kjøring Tonstad-Sluppen og Bøckmans vei-Sluppen (begge retninger) betaler du bare i første bompunkt, selv om bompunktene tilhører forskjellige snitt.

Moholt: På grunn av plasseringen av bompunktene, må biler som kjører til/fra Omkjøringsvegen og til/fra Dragvoll/Steinan etc., i noen tilfeller passere gjennom bommene. Disse passeringene blir annullert med gyldig AutoPASS-brikke ved passering gjennom begge bompunktene i løpet av noen minutter (det er tatt høyde for kø).

Tunge kjøretøy: 

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid: 35 kroner. Utenfor rush: 27 kroner.

Klæbu, Klett, Være og Fossestuvegen: Rushtid: 76 kroner. Utenfor rush: 38 kroner.

Sluppen: Rushtid: 50 kroner. Utenfor rush: 25 kroner.

Holtermannsveien: Rushtid: 58 kroner. Utenfor rush: 43 kroner.

Mer om timeregelen

Du bare betaler én gang i løpet av en time innenfor hvert enkelt snitt. Noen snitt består av mange bompunkter, andre består av bare ett:

  • De ni bommene på innsiden av Omkjøringsveien er ett snitt: Tempevegen, Holtermannsvegen, Bratsbergvegen, Torbjørn Bratts veg, Jonsvannsveien, Tungasletta, Landsbruksvegen, Håkon VIIs gate, rv. 706 Leangensletta.
  • De tre bommene på Byåsen er ett snitt: Gamle Oslovei, Byåsveien, Bøckmanns veg.
  • I tillegg kommer dagens fire bomsnitt: Klett (tre punkter), Sluppen (to punkter ved Sluppen bru + Fossestuvegen), Tonstad og Være.

Innenfor snittene kan du kjøre i så mange bomstasjoner du vil (også samme bompunkt) og i begge retninger innen en time. Hvis du kjører til butikken og tilbake igjen innen en time, betaler du bare for første passering.

Eksempler:

Strekning Klett-Midtbyen: Bom på Klett, Tonstad og i Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene.

Strekning Heimdal-Midtbyen over Sluppen: Bom ved Sluppen bru og i Tempevegen, betaling i begge bompunktene.

Strekning Tiller-Lade: Bom på Tonstad og Haakon VIIs gate, betaling i begge punkter.

Strekning Ranheim-Midtbyen: Bom på rv. 706.

Strekning Hundhammeren-Midtbyen: Bom på Være og rv. 706, betaling i begge bompunktene.

Strekning Klæbu-Gløshaugen: Bom på Torgård, Tonstad og Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene, eller Tillerbrua og  Bratsbergveien, betaling i begge bompunktene.

Strekning Lade-Dragvoll: Bom i Haakon VIIs gate eller Tungasletta eller Jonsvannsveien avhengig av kjørerute.

Strekning Munkvoll-Moholt over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg, Sluppen og Jonsvannsveien, betaling i Bøckmanns veg og på Moholt. Retur: Betaling Moholt og Sluppen.

Strekning Munkvoll-Dragvoll over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg og Sluppen, betaling i første passeringspunkt hver vei.

Hvorfor er bommene plassert der de er?

Flere hensyn er veid opp mot hverandre, men tre viktige grunner:

  • Ikke så nær sentrum at det går ut over bruk av Midtbyen
  • I minst mulig grad splitte skolekretser
  • Mest bompenger der det skal investeres mest i nye veganlegg

Lurer du på hva pengene går til? Her er en oversikt over prosjekter i Miljøpakken.

Hvorfor bør jeg ha AutoPASS-brikke?

  • For å få rabatter
  • For å nyte godt av timesregelen
  • For å få månedstak
  • Du kan tegne avtale med bomvegselskapet Vegamot på vegamot.no.