Bomsystemet

45 prosent av alle inntektene i Miljøpakken kommer fra bompenger. Mellom 2010 og 2025 vil inntektene fra bommene utgjøre 6,86 milliarder kroner.

Trykk her for å se kart over bompunktene.

Har du spørsmål om faktura? Ta kontakt med Trøndelag bomveiselskap.

Hva koster det å passere bommene?

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: 9 kroner i rushtid (7-9 og 15-17). Utenfor rush: 20 prosent rabatt med brikke: 7, 20 kroner.

Klæbu, Klett, Være og Sluppen (inkludert Fossestuvegen): 22 kroner i rushtid (7-9 og 15-17) og 11 kroner utenfor rushtid. 10 prosent rabatt hvis du har brikke: 19,80 kroner i rushtid og 9,90 kroner utenfor.

Spesielt unntak: Ved kjøring Tonstad-Sluppen og Bøckmans vei-Sluppen (begge retninger) betaler du bare i første bompunkt, selv om bompunktene tilhører forskjellige snitt.

Moholt: På grunn av plasseringen av bompunktene, må biler som kjører til/fra Omkjøringsvegen og til/fra Dragvoll/Steinan etc., i noen tilfeller passere gjennom bommene. Disse passeringene blir annullert med gyldig AutoPASS-brikke ved passering gjennom begge bompunktene i løpet av noen minutter (det er tatt høyde for kø).

Tunge kjøretøy: Tunge kjøretøy betaler tredobbel takst i alle bompunkter bortsett fra i Holtermannsveien, i Osloveien og på Sluppen bru. I Holtermannsveien er det femdobbel takst for tungtransport.  I Osloveien og Sluppen bru er det dobbel takst. Formålet er å lede denne trafikken bort fra bysentrum.

Er det pristak?

Ja, maksimum 110 betalte passeringer per måned i alle Miljøpakkens bompunkter + Klæbu samlet. De fleste som kjører personbil ganske mye, vil nå pristaket et sted mellom 900 og 1350 kroner i måneden. For å bli omfattet av pristaket, må du ha lokal AutoPASS-avtale.

Taket på 110 betalte passeringer gjelder også for tunge kjøretøy.

Må jeg betale for hver passering?

Nei, du bare betaler én gang i løpet av en time innenfor hvert enkelt snitt. Noen snitt består av mange bompunkter, andre består av bare ett:

  • De ni bommene på innsiden av Omkjøringsveien er ett snitt: Tempevegen, Holtermannsvegen, Bratsbergvegen, Torbjørn Bratts veg, Jonsvannsveien, Tungasletta, Landsbruksvegen, Håkon VIIs gate, rv. 706 Leangensletta.
  • De tre bommene på Byåsen er ett snitt: Gamle Oslovei, Byåsveien, Bøckmanns veg.
  • I tillegg kommer dagens fire bomsnitt: Klett (to punkter), Sluppen (to punkter ved Sluppen bru + Fossestuvegen), Tonstad (flyttet fra Kroppan) og Være.

Innenfor snittene kan du kjøre i så mange bomstasjoner du vil (også samme bompunkt) og i begge retninger innen en time. Hvis du kjører til butikken og tilbake igjen innen en time, betaler du bare for første passering.

Eksempler:

Strekning Klett-Midtbyen: Bom på Klett, Tonstad og i Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene.

Strekning Heimdal-Midtbyen over Sluppen: Bom ved Sluppen bru og i Tempevegen, betaling i begge bompunktene.

Strekning Tiller-Lade: Bom på Tonstad og Haakon VIIs gate, betaling i begge punkter.

Strekning Ranheim-Midtbyen: Bom på rv. 706.

Strekning Hundhammeren-Midtbyen: Bom på Være og rv. 706, betaling i begge bompunktene.

Strekning Klæbu-Gløshaugen: Bom på Torgård, Tonstad og Holtermannsvegen, betaling i alle bompunktene, eller Tillerbrua og  Bratsbergveien, betaling i begge bompunktene.

Strekning Lade-Dragvoll: Bom i Haakon VIIs gate eller Tungasletta eller Jonsvannsveien avhengig av kjørerute.

Strekning Munkvoll-Moholt over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg, Sluppen og Jonsvannsveien, betaling i Bøckmanns veg og på Moholt. Retur: Betaling Moholt og Sluppen.

Strekning Munkvoll-Dragvoll over Sluppen: Bom i Bøckmanns veg og Sluppen, betaling i første passeringspunkt hver vei.

Hvorfor er bommene plassert der de er?

Flere hensyn er veid opp mot hverandre, men tre viktige grunner:

  • Ikke så nær sentrum at det går ut over bruk av Midtbyen
  • I minst mulig grad splitte skolekretser
  • Mest bompenger der det skal investeres mest i nye veganlegg

Lurer du på hva pengene går til? Her er en oversikt over prosjekter i Miljøpakken.

Hvorfor bør jeg ha AutoPASS-brikke?

  • For å få rabatter
  • For å nyte godt av timesregelen
  • For å få månedstak
  • Du kan tegne avtale med Trøndelag Bomveiselskap på trondelagbomveiselskap.no.