Reiser folk mer miljøvennlig enn før?

Ja, med et lite forbehold om stagnasjon i 2019:
Biltrafikken i Trondheim har ikke økt etter at de første bommene kom opp i 2010, selv om byen får ca 3000 flere innbyggere hvert år.

Kollektivbruken har økt med ca 65 % siden 2010.

Sykling til og fra Midtbyen har økt med ca 50 % siden2010.

Gåing til og fra Midtbyen har økt med nærmere 40 % % siden 2010.

Bilbruk til barneskolene er redusert med 40 % siden 2013.