Hva skjer hvis sykkelen blir stjålet eller ødelagt når jeg låner den?

Bruk av el-sykkel skjer på leietakers ansvar. Dette innebærer at du er ansvarlig for alle skader som blir påført andre, deg selv eller sykkelen. Tap/tyveri av sykkel dekkes av leietaker. Deler av tap dekkes av leietakers egen innboforsikring, i tillegg til at resten av beløpet må betales av leietaker slik at sykkelen blir erstattet.