Hva skjer hvis jeg ikke leverer sykkelen innen fristen?

Ved for sen tilbakelevering beregnes dagleie på 500 kr. Dette betaler du i butikken ved innlevering av sykkel. Dersom du ikke har levert tilbake sykkelen senest én uke etter avtalt innleveringstidspunkt, kan du bli avkrevd erstatningsansvar på sykkelens hele utsalgspris.