Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 10 februar 2012

Lesetid: 3 min

Vi legger om trafikken ved City Syd

På grunn av anleggsarbeid blir kjøremønsteret i John Aaes veg endret fra neste uke.


Kart over hele området som viser avkjøringsmuligheten via Kolstadvegen.

Kart som viser anleggsområdet. Gul strek markerer av- og pårampe til E6 som blir stengt i begge retninger.

 

I forbindelse med arbeidet med Miljøpakkens E6 Sentervegen-Tonstad, blir det trafikkomlegging i John Aaes veg neste uke.

Omleggingen får konsekvenser både for dere som kommer fra Trondheim sentrum og skal til kjøpesentrene, og for dere som kommer fra Heimdalsområdet.

Hvor skal du kjøre?

– Hvis du kommer nordfra (fra Trondheim sentrum) på E6 og skal til kjøpesentrene, kan du ikke svinge til venstre inn på John Aaes veg (ett felt i avrampe fra E6). Du må svinge til høyre  i John Aaes veg, kjøre ned og rundt i rundkjøringen og opp mot Tillerbyen igjen. Du kan også ta av fra E6 i krysset før; altså Tonstadkrysset, kjøre til venstre under E6 i Kolstadvegen, og videre sørover på Østre Rosten.
– Det blir ikke mulighet for å svinge opp på E6 fra John Aaes veg. Hvis du kommer fra Heimdalsområdet, må du ta av i rundkjøringen, inn på Vestre Rosten og ned til Tonstadkrysset, eller fortsette langs John Aaes veg, inn på Østre Rosten og ned til Tonstadkrysset.
– Det vil bli innsnevret til ett felt for de som kommer vestfra mot øst (Tillerbyen). Innsnevringen gjelder kun i arbeidsområdet, utenfor er kjørefeltene som før i John Aaes veg.

Langvarig anleggsperiode

Årsaken til endringene i kjøremønsteret, er at det skal foregå arbeid i John Aaes veg. Arbeidene kan deles opp i tre deler:

– Arbeider med blant annet vannledning, overvannsledning, kloakkledning og elkabler på sørside og g/sveg i John aaes veg.
– Arbeider med blant annet fjernvarme og elkabler
– Arbeider med brubygging i John Aaes veg (riving av eksisterende bru og bygging av to nye E6 bruer)

For å opprettholde trafikken for både myke og harde trafikanter, kan ikke disse arbeidene foregå samtidig. Derfor blir anleggsperioden veldig lang, antatt ca 1,5 år.