Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 03 september 2014

Lesetid: 2 min

Støyskjermer snart på plass

Miljøpakken er nå godt i gang med støyskjermene langs E6 i Okstadbakkene. Det betyr mindre støy for folk som bor langs Osloveien, på Selsbakk, Hallset og i Fossegrenda og Kroppanmarka.

– Byggingen startet i juli, og støyskjermene er planlagt å være ferdig i november i år, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Det skal bygges støyskjermer på begge sider av E6, til sammen 1400 meter fra dagens skjermer og ned til Kroppanbrua.

Støyskjermene blir 3 meter høye, og gir redusert trafikkstøy fra E6, slik at om lag 300 personer på Selsbakk, Hallset,  Fossegrenda og Kroppanmarka  vil få redusert utendørs støynivå til under 60 dB. I dag har boligene nærmest E6 på Selsbakk og Hallset et utendørs støynivå på over 70 dB, mens boligene lengre bak har mellom 65-69 dB. Boligene nærmest E6 på Leirfossen har også utendørs støynivå mellom 65-69 dB.

I byggeperioden er det høyre kjørefeltet er stengt på den aktuelle strekningen mens arbeidet pågår.

Prosjektet finansieres av Miljøpakken, og totalkostnaden er 23 mill kroner. Grunnarbeid Entreprenør AS utfører arbeidet.