Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 26 april 2022

Lesetid: 2 min

Sikter mot utslippsfrie anleggsplasser

Partene i Miljøpakken har vedtatt en felles ambisjon om at anleggsvirksomheten i miljøpakkeprosjekter skal bli utslippsfri innen 2025. Dette kan bidra til å skape en konkurransedyktig grønn anleggssektor i hele Trøndelag.

En stor del av anleggsvirksomheten i byvekstavtaleområdet (kommunene Malvik, Melhus, Trondheim og Stjørdal) finansieres gjennom Miljøpakken. Ved at offentlige aktører går sammen om å stille ambisiøse miljø- og klimakrav i offentlige anskaffelser kan vi bidra til et grønt skifte i bransjen, raskere teknologiutvikling og på sikt lavere merkostnader. I osloregionen har styrkede klimakrav fra blant andre Oslo kommune gitt markedet den forutsigbarheten og tryggheten de trenger for å investere i klimavennlig teknologi. Samme prosess i trondheimsområdet kan gi tilsvarende ringvirkninger i hele Trøndelag. 

Kontaktutvalget har nå bedt partene i Miljøpakken slutte seg til at Miljøpakken skal jobbe for utslippsfri anleggsvirksomhet innen 2025. Det skal utarbeides en strategi for hvordan Miljøpakkens prosjekt skal bli utslippsfrie, og denne strategien skal inneholde et sett med miljø- og klimakrav til anleggsvirksomhet i regi av Miljøpakken.

Utslippsfritt anleggsarbeid i Fjordgata
Elektrisk gravemaskin i full sving i arbeidet med sykkelvei langs Fjordgata i Trondheim i fjor. De fleste større byer og tettsteder har ambisjoner om fortetting og vekst. Utslippene fra anleggssektoren vil derfor vokse betraktelig dersom det ikke settes inn tiltak som akselererer en grønn omstilling.