Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 22 mai 2012

Lesetid: 2 min

Reguleringsforslag klart

Forslaget til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen er ferdig.

– Prosessen har gitt bedre løsninger enn de vi kunne presentere på folkemøtet i februar, sier prosjekteringsleder Odd Hauan i Statens vegvesen.

Forslag_reguleringsplan_Heimdalsvegen

Det er Asplan Viak som står for prosjekteringen, og de har ivaretatt merknader og forslag til forbedringer som har kommet inn fra berørte velforeninger og sameier. Endringene innebærer at traséen på enkelte strekninger er flyttet litt, for å gi mindre inngrep på eiendommer som ligger opp mot vegen.

Kart_Heimdalsvegen

Det er vanskelige grunnforhold i området, og en viktig del av reguleringen dreier seg om å planlegge hvordan området skal sikres og stabiliseres. Prosjektet er nå utvidet noe til å omfatte hele strekningen fra det gamle Klettkrysset fram til rundkjøringen ved Kattemskogen. Prosjektet er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken, som en viktig lenke i det overordnede sykkelnettet.

Forslaget skal etter planen behandles av formannsskapet i Trondheim kommune før sommeren.