Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 25 mars 2013

Lesetid: 2 min

Prinsenkrysset stenges

Første dag etter påske blir Prinsenkrysset stengt for biltrafikk.

Rundt 5000 biler passerer vanligvis gjennom krysset hvert dag. Det endrede kjøremønsteret blir godt skiltet, og anbefalt omkjøring er Bispegata/Kjøpmannsgata mot øst og Leüthenhaven/Sandgata mot nord og vest. Krysset åpner for biltrafikk når anleggsarbeidet er ferdig i november.

Endringer for bussen

Prinsens gate mellom krysset og Dronningens gate blir stengt også for busstrafikk, og holdeplassene blir flyttet.  Bussene vil kjøre over Torvet i anleggsperioden, og Torvet blir derfor åpent for busstrafikk i sommer. Kongens gate mellom Prinsenkrysset og St. Olavs gate stenges også. Denne delen blir ferdig først, og vestgående ruter vil kunne ta i bruk knutepunktet i august.

Målet er å gjøre det bedre og raskere å bruke buss og trikk, og samtidig gjøre byen penere. Det nye knutepunktet gir gode overgangsmuligheter mellom alle busser og trikken. Det blir raskere å reise gjennom byen, ettersom bussen vil ha kortere opphold i sentrum. Denne gevinsten er særlig stor for passasjerer på rute 5. Det blir enklere å finne fram, ettersom alle bussene går fra samme sted. Når knutepunktet er ferdig, blir Torvet helt bilfritt.

Hva gjør vi i Prinsenkrysset:

  • Vi bygger fire 24 meter lange lehus for busspassasjerer, to i Prinsens gate og to i Kongens gate. Holdeplassområdene får egen design med granittdekke
  • Alle fortau blir snø- og isfrie
  • Oppstillingsareal for bussene blir bygd i betong for å unngå hjulspor og vannansamling
  • Kjørebanen får nytt fundament, samtidig legges kanaler i bakken for strøm- og telekabler
  • Alle sluk og kummer skal skiftes ut
  • Holdeplass for trikk trekkes nærmere krysset, slik at trikkelinja blir en del av kollektivknutepunktet

Totalkostnad for arbeidet er ca 60 millioner kroner. Miljøpakken er utbygger, og finansierer knutepunktet.