Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 13 september 2016

Lesetid: 2 min

Nytt kryss i Granåsen

Trafikklys og ombygging skal gjøre krysset tryggere

Denne uka starter arbeidet med å bygge nytt kryss ved Granåsen. Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda har de siste årene hatt en kraftig trafikkvekst, på grunn av økt aktivitet i tilknytning til Granåsenområdet. Trafikken ligger nå på 15 000 kjøretøy i døgnet.

Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak; siden 2000 er det registrert seks ulykker med lettere personskade i krysset. I tillegg er det mye kø i området i rushtrafikken. Det gjelder først og fremst trafikk ut fra Smistadgrenda, men også for biler som skal svinge til venstre fra Kongsvegen. Det er store trafikkmengder på Kongsvegen, og vi antar at fartsnivået er høyt.

For å redusere faren for nye ulykker, skal krysset få trafikklys, med kanalisering og venstresvingefelt fra Kongsvegen. Vi skal også sette opp trafikklys for gangfeltene over Kongsvegen og Smistadgrenda.

Fakta om prosjektet:

  • Krysset blir lysregulert
  • Vi bygger venstresvingefelt fra Kongsvegen til Smistadvegen
  • Vi flytter gangfeltet i Kongsvegen og bygger nytt gangfelt i Smistadvegen. Gangfelt i Kongsvegen flyttes nordøst for krysset
  • Vi bygger trafikkøyer
  • Plasseringen av holdeplassen nordøst for krysset justeres