Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 26 april 2019

Lesetid: 3 min

Ny undersøkelse: Trondheim er Norges fremste sykkelby

Trondheim har nå høyest andel syklister av alle de større byene i Norge.

Trondheim er sykkelby nummer 1. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Ifølge ny nasjonal Reisevaneundersøkelse (RVU) passerte vi i 2018 Kristiansand som landets fremste sykkelby. Samferdselsdepartementet la fram nøkkeltall fra undersøkelsen torsdag. Noen viktige funn:

Sykling
Trondheim har en sykkelandel på 10 prosent. Deretter følger Stavanger (9), Kristiansand (8), Oslo (7) og Bergen (3). Siden 2009 har Trondheim økt fra drøyt 30 000 til over 50 000 daglige sykkelturer i snitt.

Bilkjøring
Andelen bilturer i 2018 var 50 prosent. Det er helt i tråd med Miljøpakkens mål. Før Miljøpakken var bilandelen 58 prosent.

Kollektiv
Oslo står i en særstilling innen bil- og kollektivbruk på grunn av byens størrelse. Også Bergen har høyere kollektivandel enn Trondheim, som imidlertid har mindre bilbruk og mye mer sykling enn Bergen. Kollektivbruken i Trondheim har økt kraftig og er nå på 12 prosent. Antall årlige buss- og trikkreiser i Trondheim/Klæbu økte fra 19 millioner i 2010 til over 28 millioner i 2018.

Gratis parkering på jobb
Gratis jobbparkering er ett av de største hindrene mot å kutte unødvendig bilbruk. Trondheim er klart best i klassen i arbeidet med å redusere slik gratisparkering, ifølge RVUen. Andelen som parkerer uten å betale er redusert fra 65 til 54 prosent siden 2014. Alle de andre storbyene har en større andel gratisparkering.

Livet uten bil
Stadig flere velger å bo i byene uten egen bil. 22 prosent i Trondheim bor nå i en husstand som ikke har privatbil. I 2014 var andelen 20 prosent. Her er storbyen Oslo også i en egen klasse med ca en av tre bilfrie husstander.

Nullvekstmålet
Undersøkelsen er en av flere indikatorer staten bruker for å kontrollere om vi klarer nullvekstmålet., som er kravet om at personbiltrafikken ikke skal øke fordi om byen vokser. Nullvekst i biltrafikken er betingelsen for at staten går inn med milliarder til å bygge ut transportnettet i storbyene.


Hovedtall fra nasjonal RVU 2018. Tallene er foreløpige. Det mangler inntil videre data for Trondheimsregionen. Byvekstområdet skal omfatte også Melhus, Malvik og Stjørdal.