Prosjekter
Illustrasjon av ferdig prosjekt

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 09 november 2011

Lesetid: 2 min

Nå starter hovedarbeidene på Stavne

Entreprenøren Søbstad AS setter i gang denne uka.

Entreprenøren Søbstad AS skal utføre arbeidene i hovedkontrakten, verdt om lag 89 millioner kroner. Nå er Søbstad i ferd med å rigge seg opp på Stavne og etablere sikring mot jernbanen. Etter dette vil de fortløpende sette i gang med spuntarbeider som skal støtte opp masser og forberede byggingen av en 130 meter lang betongtunnel.

Tunnelen skal føre riksveg 706 under jernbanen, og gjøre dagens jernbaneundergang overflødig. Dermed slipper bilistene høydebegrensningen på 4,2 meter som dagens undergang har. Dette vil gi store kjøretøy nye muligheter til å velge Osloveien-Nordre Avlastningsveg, i stedet for å kjøre gjennom Trondheim sentrum.

Ny veg og jernbanebru
Hovedarbeidene omfatter også ny Rv 706 i forbindelse med tunnelen, og ny rundkjøring øst for dagens undergang. Totalt omfatter kontrakten bygging av 550 meter veg, inkludert en kollektivgate på om lag 150 m. fra Breidablikkveien og nordover. Entreprenøren skal også gjøre nødvendig tilpasning/oppretting i krysset Osloveien/ Bøckmans veg/Breidablikkveien og bygge en 50 meter lang jernbanebru for Stavne-Leangenbanen. Hovedarbeidene planlegges ferdig høsten 2012.

Støv og trafikkdirigering
I noen uker framover vil anleggsaktiviteten på Stavne være særlig høy. Dette skyldes at oppstarten på hovedarbeidene i første byggetrinn vil pågå samtidig med at de forberedende arbeidene avsluttes. Den høye aktiviteten vil kunne medføre ekstra støv i området og midlertidige behov for trafikkdirigering for å slippe fram anleggsmaskiner.

Asfalterer nye anlegg
De forberedende arbeidene i prosjektet har tatt lengre tid enn beregnet på grunn av uforutsette hendelser og spesielle forhold i grunnen. Nå nærmer de seg imidlertid slutten. Neste uke skal de nye gang- og sykkelanleggene på Stavne asfalteres. Deretter skal lysarmatur monteres før anleggene kan åpnes for publikum.

Les mer om prosjektet