Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 januar 2016

Lesetid: 2 min

Miljøpakkens handlingsprogram på høring

Handlingsprogrammet for Miljøpakken er for tiden på høring.

Hvert år utarbeider Miljøpakken et handlingsprogram for de kommende fire årene. Programmet revideres årlig. Handlingsprogrammet for perioden 2016-19 (24) er nå på høring, før det behandles i Trondheim bystyre 18. februar 2016 og i Sør-Trøndelag fylkesting 2.-3. mars 2016.

Høringsuttalelser kan sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr, Trondheim kommune på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 01.02.2016. Uttalelser blir videresendt fra Miljøpakkens sekretariat til politisk nivå.

Høringsutkast Miljøpakkens Handlingsprogram 2016-2019