Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 10 mai 2012

Lesetid: 2 min

Miljøpakken 2

Flertallsforslaget ble lagt fram i bystyret av varaordfører Knut Fagerbakke på vegne av partiene Ap, SV, SP, KrF, H, MDG, Rødt […]

Flertallsforslaget ble lagt fram i bystyret av varaordfører Knut Fagerbakke på vegne av partiene Ap, SV, SP, KrF, H, MDG, Rødt og V.

Miljøpakke 2 – flertallsforslaget.

Her er alle tilleggsutredningene for Miljøpakken

Raskest mulig

Den totale rammen på Miljøpakken er nå 9,656 mrd. Av dette skal 6,642 mrd dekkes av bompenger, mens det legges opp til at staten dekker 1,730 mrd. Det resterende beløpet er lokale midler, ekstra fylkesvegmidler og belønningsmidler. 

Det er et mål å få gjennomført så mange prosjekter så raskt som mulig. Det er derfor lagt opp til en utbyggingsplan der store prosjekter som E6 Tonstad-Jaktøyen (E6 Sør) skal stå ferdig i 2019, mens ny Sluppen bru og tilhørende kollektivknutepunkt skal være fullført i 2018. Arbeidet med miljøgate i Elgeseter gate fremskyndes og skal etter planen være ferdig i 2017. Byåstunnelen er derimot plassert mot slutten av pakken, og planlegges åpnet i 2024.

Sykkelby nummer én

Ettersom halvparten av pengene i Miljøpakken går til tiltak innen kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljø, støy og sykkel, får også disse områdene nå mer penger. Politikerne ønsker ekstra satsing på syklister og gående, og har økt rammen til sykkeltiltak ut over rådmannens forslag, til 1,3 mrd. Målet er å gjøre Trondheim til landets sykkelby nummer én.

Politikerne ønsker å legge til rette for at veksten for kollektivtransporten fortsetter, og at andelen som reiser med buss og trikk skal fortsette å øke. Det er satt av tilsammen 2,03 mrd kroner til drift og vedlikehold i kollektivsektoren.

Kommunalråd Kristian Dahlberg Hauge la fram et alternativt forslag på vegne av sitt eget parti FrP og Pensjonistpartiet. Disse partiene stemte i mot flertallsforslaget.

Miljøpakke 2 – mindretallsforslaget.