Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 27 juni 2013

Lesetid: 2 min

Superbussen blir midtstilt

Superbusstraséene i Trondheim skal ligge midt i kjørebanen, det vedtok formannskapet denne uka.

Vedtaket skjedde i forbindelse med behandlingen av framtidig løsning for Innherredsvegen. Etter lange forhandlinger ble Miljøkameratene enige om en løsning med midtstilt superbusstrasé fra Bakke bru til Mellomveien. På strekningen Mellomveien – Strindheim skal dagens situasjon med firefelt og sidestilt kollektivfelt videreføres inntil videre.

Vil regulere trafikken

For å sikre at så mange som mulig velger å kjøre Strindheimtunnelen, legger politikerne opp til en rekke trafikkregulerende tiltak. Det blir tilfartskontroll fra sidegatene Stadsingeniør Dahls gate, Thomas von Westens gate, Persaunevegen og Falkenborgvegen, og bussene skal få maksimal prioritering i lyskryssene.

Vedtaket er et prinsippvedtak for hele satsingen på superbuss, og betyr at også Holtermannsvegen/Elgeseter gate på strekningen Sluppen – Prinsen kino får midtstilt superbusstrasé.

 

Sykkel i sidegatene

Formannskapet ønsker en sammenhengende, separat sykkeltrasé med høy standard på hele strekningen. På deler av strekningen blir syklistene flyttet bort fra Innherredsveien, mellom Lademoparken og Solsiden legges sykkeltraséen til Biskop Sigurds gate/Ulstadløkkveien/Østersunds gate/Strandveiparken.

Formannskapet valgte et annet alternativ enn løsningen som var anbefalt av Statens vegvesen, politiet og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Her kan du lese hele vedtaket om superbuss i Innherredsvegen.