Prosjekter
Vilttunnel i Storlersbakken

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 14 september 2018

Lesetid: 4 min

Mange endringer på E6 Trondheim-Melhus i høst

Anleggsarbeidet går inn i siste fase.

– Arbeidet med å bygge ny E6 fra Trondheim til Melhus går jevnt og trutt framover. Nå begynner vi å nærme oss slutten. Det gjenstår fortsatt mye arbeid og vi må ta noen forbehold, men slik situasjonen er nå, ser vi for oss åpning av firefelts E6 på hele strekningen i vinter/tidlig vår, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

For å ta i bruk stadig mer av ny E6, blir det en rekke trafikkomlegginger i tida fram mot jul. Denne oversikten er tentativ. Endringer kan forekomme.

1) Omlegging E6 Sandbakken-Hårstad

På den 600 meter lange strekningen fra den nye gang- og sykkelbrua på Sandbakken (rett nord for Sandmoen) og nordover mot den nye Hårstadbrua blir E6-trafikken lagt over på nytt sørgående felt. Dette skjer mandag 17. september.

Trafikken går nå på en midlertidig veg, som ble bygd fordi det lå en fotgjengerundergang her tidligere, som måtte opprettholdes til den nye gang- og sykkelbrua ble åpnet.

2) Ny avkjøringsrampe Sandmoen

Ny avkjøringsrampe fra sør på Sandmoen ved Esso blir tatt i bruk om ca. to uker (uke 39).

3) Omlegging E6 Brubakken-Ekra

På den 1,2 kilometer lange strekningen fra Brubakken tunnel (nord for Melhus) til Ekra blir E6-trafikken langt over på nytt nordgående felt. Dette skjer i løpet av oktober.

Det sørgående feltet skal bygges om slik at rester av midlertidige rundkjøringer fjernes, permanente skilt settes opp og diverse kompletteringer for øvrig utføres.

4) Omlegging E6 Storlersbakken-Tiller

På den 4,4 kilometer lange strekningen fra bunnen av Storlersbakken, gjennom den nye vilttunnelen, og videre til Tiller ved XXL blir E6-trafikken lagt over på nordgående felt. Dette skjer i slutten av oktober.

På sørgående løp vil rester av den midlertidige rundkjøringa på Sandbakken fjernes, permanente skilt settes opp og diverse kompletteringer for øvrig utføres.

Den gamle jernbanebrua skal rives etter at E6-trafikken er lagt over på nordgående løp gjennom vilttunnelen.

5) E6 helgestengt fra Klett til Tiller/Sentervegen

E6 blir stengt fra Klett til Tiller/Sentervegen i tidsrommet fredag 2. november kl. 1900 til mandag 5. november kl. 0600. Dette skal gjøres mens E6 er stengt:

  • E6-trafikken skal legges over på ny to kilometer lang trase fra Ekrabrua til bunnen av Storlersbakken.
  • Alle rampene i toplanskrysset E6/E39 tas i bruk. Det vil si at krysset er tilnærmet ferdig, kun små justeringer vil stå igjen.
  • Lokaltrafikk mellom Klett og Rødde blir ledet over den nye Klettrøbrua. Gjennomkjøringsforbudet i Røddevegen blir opphevet.
  • Ny bomstasjon mellom jernbanebrua og det ene tunnelløpet i vilttunnelen blir tatt i bruk.
  • Diverse kompletteringer på Hårstad.

I stengeperioden blir omkjøring skiltet via fv. 900 Heimdalsvegen. Modulvogntog kan ikke passere gjennom Heimdal.

– Det pågår for tiden mye arbeid på dagens E6 på kvelds- og nattestid. Vi opplever at det ikke er alle som tar hensyn til arbeidet og skiltingen. Dette arbeidet er helt nødvendig for å bygge ny E6, og vi oppfordrer folk på det sterkeste å ta hensyn, sier Soknes.