Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 19 oktober 2020

Lesetid: 2 min

– Look to Trondheim!

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skrøt av partene i Miljøpakken da han skrev under tilleggsavtalen til byvekstavtalen fredag.

– Det er ikke tvil om at det arbeidet Statens vegvesen sammen med kommunene og fylket har gjort her, har truffet veldig godt. Da jeg startet som samferdselsminister, var beskjeden i departementet: «look to Trondheim». Her har partene funnet gode løsninger på kollektivdelen på et kostnadsnivå som gjør at bompengene ikke blir altfor høye. Det er viktig at bompengene ikke blir så høye at prosjektet mister legitimiteten i befolkningen, påpekte Hareide.

Mer penger fra staten

Han skrev under avtalen sammen med fylkesordføreren og ordførerne i alle kommunene som nå er en del av Miljøpakken. Avtalen øker den statlige andelen i de store kollektivprosjektene fra 50 prosent til 66 prosent. Det utgjør ca 560 millioner kroner. Halvparten av tilskuddet øremerkes reduserte bompenger og halvparten går til bedre kollektivtilbud. I tillegg inneholder avtalen tilskudd på 500 millioner kroner til reduserte billettpriser for kollektiv over den neste tiårsperioden.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, er glad for at nabokommunene til Trondheim nå er med i samarbeidet.

– Det er viktig for å få flere av de som pendler inn til Trondheim til å reise grønnere. Vi kommer også til å jobbe for å få flere grønne fritidsreiser, sa hun.

Disse signerte tilleggsavtalen:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gunn Nakken

Fylkesordfører Tore O. Sandvik

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik

Ordfører i Melhus Jorid Jaktøyen

Ordfører i Malvik Trond Hoseth

Varaordfører i Stjørdal Ole Hermod Sandvik

Noe av det Miljøpakken har bygget:

  • 45 km nye eller bedre sykkeltraseer
  • ni gang- og sykkelbruer
  • 16 skoler har fått tryggere skolevei med fortau og andre tiltak
  • 70 snarveier
  • Ny bussterminal i sentrum og 150 stasjoner og knutepunkt for Metrobuss
  • Ca. 6000 meter støyskjermer
  • Kulvert på Rv 706 på Stavne som styrer tungtrafikk ut av sentrum
  • Ny E6 Sør med fire felt