Prosjekter
Omlegging av E6 på Jaktøyen

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 27 april 2018

Lesetid: 2 min

Legger om E6 og gang- og sykkelveg på Jaktøyen (Melhus)

Fra morgenen torsdag 3. mai blir det en mindre endring av kjøremønsteret på E6 på Jaktøyen i Melhus.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 3. mai. Vegen vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natta, men trafikantene må påregne en del trafikkdirigering, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Omlegginga innebærer at trafikken flyttes vestover til det som skal bli sørgående felt når ny E6 er ferdig bygd (markert med oransje i kartet).

– Årsaken til at vi flytter trafikken er for å frigjøre plass til å bygge ferdig de to nordgående feltene på Jaktøysletta, sier Bidtnes.

I tillegg blir gang- og sykkelvegen i området flyttet tilbake til sin opprinnelige trase (markert med gult i kartet). Denne omlegginga vil skje på dagtid onsdag 2. mai.