Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 29 april 2021

Lesetid: 3 min

KU: Klett og biodiesel på menyen

Hvorfor ble det bygd så trangt på Klett (bildet)? Skal AtB få droppe krav om biodiesel? Det er to av flere tema som kommer opp i Kontaktutvalget i Miljøpakken onsdag 5. mai.

Les innkalling og vedlegg. Øverst i dokumentet ligger lenke til Teams-møtet, som starter onsdag kl. 10.

Kort fra saklista:

 • Økonomisk styring
  Revisjon Midt-Norge har gått Miljøpakken etter i sømmene på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, blant annet økonomistyring og rapportering. Eksempler på råd: Prioriter arbeid med langsiktig utbyggingsplan. Lag nærmere retningslinjer for å sikre at pengene brukes i samsvar med budsjett og i samsvar med kriterier ved ulike kilder for finansiering.
 • Klett-krysset
  Revisjonen med eget notat. Peker på at de besluttende organene i Miljøpakken ikke ble gjort kjent med en faglig vurdering fra 2015 før de fattet vedtak om dagens rundkjøring. Bedre informasjon kunne ha ført til valg av en bedre løsning.
 • Biodiesel på bussene
  AtB ber om lov til ikke å etterspørre biodiesel fordi omlegging av avgifter har gjort det mye dyrere. Fortsatt bruk av biodiesel vil føre til rutekutt, ifølge AtB. Saken reiser dilemma om økonomi vs. miljø. Foreløpig uenighet blant partene i Miljøpakken.
 • Miljøpakkens mål
  Miljøpakken skal evalueres hvert år. Det viktige målet om kutt i CO2-utslipp fra transport ble nådd i 2019 (2020-data er ikke klare). Nedgang skyldes særlig økt andel elbiler. På den annen side viser spørreundersøkelser at andelen miljøvennlige reiser falt i 2019.
 • Trafikken i 2021
  Bompunkter og andre fortløpende tellinger viser hvordan biltrafikken endrer seg. De tre første månedene i år var det 10 prosent færre passeringer gjennom bommene i Trondheim enn i samme periode i 2019 – før korona. Nedgangen mellom E6 og flyplassen på Værnes er på hele 24 prosent. Elbilandelen er nå oppe 21 prosent i Miljøpakkens bommer og 24 prosent på E6 øst (Ranheim).

Kontaktutvalget i Miljøpakken møtes jevnlig og tar en rekke beslutninger. Her deltar den politiske ledelsen i kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal samt i Trøndelag fylkeskommune, sammen med ledelsen i Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og hos Statsforvalteren.

Trafikken i bommene i Trondheim var 10 prosent lavere i vinter enn vinteren 2019. Foto: Glen Musk.