Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 februar 2012

Lesetid: 2 min

– Imponerende av Trondheim

Samferdselsministeren mener Trondheim er et eksempel for andre i arbeidet med å styrke kollektivtrafikken og redusere bilbruken.

Anledningen var at statsråden fikk overlevert tilleggsutredningen for Miljøpakken fra Statens vegvesen. Utredningen beskriver forskjellige løsninger for hvordan trinn 2 av Miljøpakken kan finansieres. Miljøpakken mangler nemlig milliardbeløp for å få ferdig alle de planlagte prosjektene, og resultatet kan bli flere bompunkter i byen fra 2014.

 Les mer om tilleggsutredningen her

Kleppa trakk spesielt fram innsatsen til ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

– Dere har gått foran mens andre har diskutert, og det er all grunn til å gratulere dere med det dere har fått til. Ikke alt sammen kan ha vært like populært å gjennomføre, påpekte Kleppa.

Utredningen skal behandles av politikerne i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune de nærmeste månedene, før den kommer til behandling i Stortinget mot slutten av 2012.