Prosjekter

Skrevet av: Annika Marstrand

Publisert: 05 mai 2023

Lesetid: 2 min

Hvordan var det å sykle i vinter?

Spørreundersøkelse

Har du syklet i vinter? Svar på spørreundersøkelsen. Svarene bruker vi når vi planlegger tiltak for neste vinter:

Spørsmål om vinterdrift for sykkel

Miljøpakken har som mål at flere skal gå og sykle om vinteren. Siden 2013 har vi brukt belønningsmidler fra staten for å tilby bedre drift på sykkelanlegg og enkelte fortau.

I vinter har ca. 148 km av vegnettet i Trondheim forsterket vinterdrift for syklende.

Dette er fordelt på to ulike standarder:

  • 65 km barvegstandard (GsA): Her brukes blant annet kostemaskiner og salting for å oppnå svart asfalt, hvis været gjør det mulig. Målet er bar asfalt med minst mulig bruk av salt.
  • 83 km vintervegstandard (GsB): Her skal det være hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø.

På andre deler av nettet brøytes det etter vanlig standard. På kommunal gang-/sykkelveg og boliggater brøytes det ved 5 cm snø, og innen 10 timer.

Før planlegging for neste sesong, ønsker vi tilbakemelding fra de som sykler i Trondheim. Undersøkelsen er anonym og frist for å sende inn svar er søndag 21. mai 2023.

For å lettere se detaljene i kartet over hvor det i vinter ble avtalt forsterket vinterdrift for syklende, kan denne kartløsningen benyttes: Forsterket vinterdrift sykkel