Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 24 april 2013

Lesetid: 2 min

Holdeplass ved City Syd stenges

Mandag stenges holdeplassen City Syd E6 for sørgående trafikk.

Stengingen skjer fra og med mandag 29. april, og gjelder altså sørgående ruter. Holdeplassen ved City Syd for busser i nordgående retning, altså mot byen, blir uberørt.

Stengingen skjer i forbindelse med Miljøpakkens bygging av ny firefelts E6 fra Tonstad mot Heimdalsmyra.

Holdeplassen har vært midlertidig, og ble satt opp på grunn av trafikkomleggingene og vegbyggingen. I tiden fremover blir det anleggsarbeid i dette området, og holdeplassen blir derfor stengt for å ivareta sikkerheten til de som reiser med buss. Åpning av ny holdeplass vil skje senest i oktober 2013.

Nærmeste holdeplass for City Syd E6 er Tonstadkrysset E6, eventuelt Johan Tillers vei E6. Ved  Tonstadkrysset E6 er det muligheter for overgang Vestre Rosten/John Aaes veg/Østre Rosten/Kolstadvegen.