Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 11 februar 2015

Lesetid: 2 min

Her bygges støyskjermer for flere hundre

Miljøpakken skal skifte ut gamle støyskjermer langs E6 i Okstadbakkene og bygge nye ved Sivert Dahlens vei.

 

I 2015 fortsetter arbeidet med støyskjerming langs E6 i Okstadbakkenene. Det betyr at 350 personer som bor langs Osloveien, på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka får redusert støy.  I fjor ble det bygd 1400 meter nye støyskjermer, til sommeren starter arbeidet med å skifte ut  900 meter med gamle skjermer, sier  prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Beboere i Sivert Dahlens veg skal også få redusert støy i løpet av året. Langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne skal det bygges 375 meter støyskjerm for å skjerme 10 boliger.

Prosjektene  er finansiert av Miljøpakken, og Statens vegvesen gjennomfører byggingen. Støyskjermingen er lyst ut på anbud, og arbeidet starter til sommeren og skal være ferdig høsten 2015.