Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 11 juli 2023

Lesetid: 2 min

Pilot: Her blir vegen elektrisk

Ja, du leste rett. 80 meter av Kvenildstrøa ved Sandmoen bussdepot (bildet) blir snart strømførende. El-busser skal kunne lade mens de kjører. Målet er en helelektrisk busspark.

Såkalt induktiv lading – lading av buss- og bilbatterier fra bakken – er prøvd ut enkelte steder. Pilotprosjektet i Trondheim er det første i verden der teknologien skal testes under vinterlige forhold med slaps, snø og is. Miljøpakken går inn med 16 mill. kr. i piloten, som er et samarbeid med AtB og Trøndelag fylkeskommune. Også Enova bidrar med penger.

Hva er formålet?
Å gjøre lading av el-busser mer effektivt fordi kollektivtrafikken må over på nullutslipp. Myndighetene krever at alle nye bybusser er utslippsfrie fra 2025. AtB forbereder nytt bussanbud fra 2029. Da kan bussparken bli helelektrisk. I dag går bare noen korte linjer på strøm, og disse bussene lader ved stopp. Om Metrobusser skal komme opp feks Okstadbakkan på strøm, vil batteriene bli enormt tunge og ta mye av plassen passasjerene trenger. Hver Metrobuss kjører i snitt 400 km daglig, Et alternativ er flere små busser, flere sjåfører og større kostnader.

Hva skal skje?
Det er inngått anbud med en leverandør av testutstyr. Sommeren 2024 vil 80 meter av vegen Kvenildstrøa ved bussdepotet bli bygd om tilelektrisk veg. To el-busser blir også bygd om slik at de kan lade fra bakken mens de kjører. Utprøvinga vil etter planen starte rundt årsskiftet 2024/2025. Hvis alt går bra, kan Trondheim få flere vegstrekninger med ladefelt. Midtbyen er mest aktuelt fordi flest busser kjører der. I prinsippet kan også personbiler lade på slike felt – hvis leverandøren lager tilpasninger til teknologien. NB! Det skal ikke være mulig å få støt fordi om vegen er strømførende.

Hva om det ikke funker?
Det finnes andre miljøvennlige løsninger:

  • Fortsatt lading på depot med økt ladetid og/eller økt effekt.
  • Hybridløsninger som batteri/hydrogen eller batteri/biogass.
  • Kjøreledning i gata/trolley (lite realistisk)
  • Bare små busser (dyrt)