Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 18 desember 2020

Lesetid: 6 min

Gratulerer, Bratsberg: Snarvei nr 70 – tak over bru

Fredag åpnet varaordfører Mona Berger snarveien til Bratsberg skole.

Dermed har Miljøpakken utbedret eller bygd 70 snarveier i Trondheim siden Blomsterstien åpnet som den første i 2014.

Mona Berger kunne pakke ut en tidlig julegave til barna ved Bratsberg skole. Elevene takket med sang, og en fikk klippe snora.

Tiltaket er spesielt fordi det inkluderer tak over ei gangbru som har vært et problem. Brua er for smal til å kunne brøytes. Når det har vært mye snø har ungene vært nødt til å krabbe over for ikke å falle utfor rekkverket.

– Så kom ideen: Bygg tak! Trondheim har blitt kjent for alle snarveiene, sa varaordføreren i åpningstalen.

Skolen tok selv opp behovet for bedre snarvei med Miljøpakken. Løsningen for brua kom til underveis. Det er satt opp lys inne i brua også.

Elever ved mange skoler har fått raskere og tryggere skolevei de siste årene, og nå var det Bratsberg sin tur.

Snarveier utbedret eller bygd i 2020. Bekkvolldalen og Dalgård på kartet er ikke helt ferdige.

I 2020 har Miljøpakken rustet opp 21 snarveier – flere enn noen gang før – og arbeidet skal fortsette. Her er litt om hver av de 20 som ble ferdig i år:

Til Bratsberg skole
Gruset sti i mørk skog. Ingen vinterdrift tidligere.
Tiltak: Tak over bru for å hindre at snø legger seg. Belysning også under taket. Nytt toppdekke av naturgrus og dimensjonert for brøyting. Redusert stigning. Håndløper i den bratte kneika.
Lengde: 160 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Snarveiskiltene er en del av byens identitet. Her fra Duedalen. Foto: Glen Musk.

Fuglesangen Øvre
Målpunkt: Skoler, lokalsenter Hallset.
Tiltak: Nytt dekke, ny belysning, vegetasjonsrydding, drenering, ny håndløper og benk. Deler av traseen vil kunne brøytes.
Lengde: 350 meter.
Tid spart: 7 minutter.

Anders Søyseths veg-Amalienborgvegen 
Målpunkt: Metrobusstasjon, skole, lokalsenter. Smalt og gjengrodd tråkk før.  
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. Dimensjonert for brøyting,  bredde ca 2.5 meter, belysning.
Lengde: 37 meter.
Tid spart: 4,5 minutter.

Anders Søyseths veg – Ranheimsvegen
Målpunkt; Butikker, Metrobusstasjon og turmål.
Tiltak: Belysning. Det er montert sykkelskinne på bru over jernbanen.
Lengde: 290 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Fra åpninga av ny snarvei ved Bratsberg skole. Foto: Kristin Giske Lauritsen.

Stokkanhaugen
Målpunkt: Metrobusstasjon NTNU Dragvoll, universitet, skole
Tiltak: Nytt bærelag og dekke av grus,  dimensjonert for brøyting, m, håndløper, benk. Trapp som ekstra snarveg.
Lengde: 70 meter.
Tid spart: 4  minutter.

Stokkanhaugen-Loholt allé
Målpunkt: Metrobusstasjon NTNU Dragvoll, universitet
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus,  belysning, noe vegetasjonsrydding, flere benker,  oppgrusing av sti – avstikker mot bussholdeplass i vestenden.
Lengde: 430 meter.
Tid spart: 7 minutter.

Ole Nordgaards veg – Theodor Petersens veg
Målpunkt; Metrobusstasjon Lohove, bussholdeplass Steinåsen, skole, lokalsenter, barnehage.
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke.
Lengde: 130 meter.
Tid spart: 4,3 minutter.

Eli Sjursdotters veg
Leder til butikk og Metrobusstasjon. Smalt tråkk har fått nytt dekke, bredden utvidet til 2,5 m og tilrettelagt for brøyting. Traseen er gjort slakere.
Lengde: 80 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Til Hallset Metrobusstasjon
Målpunkt: Metrobusstasjon og lokalsenter Hallset, skole.
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus. Brøytestandard, belysning, oppgrusing avstikker mot skolegård fra Metrobusstasjon.
Lengde:   270 m. (deler skal kun få forbedret belysning).
Tid spart: 4 minutter.

Vegamot
Lengde:  30 meter fordelt på to strekk på hver side av undergang.
Målpunkt: Bussholdeplass, Omkjøringsvegen, viktig gangforbindelse for mange i retning sentrum, skoleveg, barnehage.
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus, benk ved Voll gård. Bredde sti 1,1 – 1,5 m. Håndløper (rekkverk) og to lyspunkt.
Lengde:   130 meter.
Tid spart: Et halvt minutt.

Othilienborg – Heggdalsringen
Til lokalsenter og Voll Metrobusstasjon.  Før: Gjørmete og bratt tråkk i nedre del, gruset sti i øvre del. Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke. Bredde 1-1,5 m. Håndløper og benk i de bratteste partiene, trapp og to lyspunkt
Lengde: 100 meter.
Tid spart: 4 minutter.

Okstadplassen-Kroppanmarka
Snarveg mellom to store boligområder. Ligger ved friluftsområde, barnehage og idrettsanlegg. Traseen er justert og utvidet. Har fått benk.
Lengde: 160 meter.
Tid spart: 11 minutter.

Ladebekken 2 (trapp)
Leder til Metrobusstasjon i Jarleveien mot sentrum. Svært smalt tråkk i bratt skråning. Tiltak: Betongtrapp med varmekabler og tosidig rekkverk. 
Lengde: 30 meter.
Tid spart: 6,5 minutter.

Rudolf Ræders vei-Thornæs vei
Målpunkt: Lokalsenter. 
Tiltak: Belysning, nytt dekke, breddeutvidelse til ca 1.5 m, benk. 
Lengde: 110 meter.
Tid spart: Et halvt minutt.

Kyvatnet
Vakker snarvei som også brukes som turveg langs Kyvatnet. Har fått lys og nytt toppdekke. Alternativ til mye brattere omveg med kryssing av bilveg. Målpunkt: Kollektivholdeplasser, idrettsanlegg og handel på Byåsen
Lengde: 280 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Rønningsvegen
Sti mellom Rønningsvegen og Helmer Hansensv veg. Bredere, nytt toppdekke, lys og benk.
Målpunkt: Handelsområder på Lade, Leangen og Midtbyen.
Lengde: 135 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Høgreina-Øvre Flatås veg
Sti fra gangbrua over Høgreina ved Flatåsen skole opp til gang/sykkelveg opp mot Høgreina. Bredere, nytt toppdekke, rekkverk og benk. Målpunkt: Skoler, barnehager, idrettsanlegg og lokalsenter på Flatåsen
Lengde: 130 meter.
Tid spart: 4 minutter.

Ratesvingen – Leirfossvegen
Målpunkt: Bussholdeplass Leirfossveien.
Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca 1 meter, håndløper (rekkverk) og vegetasjonsrydding.
Lengde: 90 meter
Tid spart: 6,5 minutter.

Ila (trapp)
Målpunkt: Bindeledd mellom to store boligområder. Fører til trikkestopp og viktige rekreasjonsområder. Plassert ved undergang under nedre del av Byåsvegen. Trappa har varmekabler.
Lengde: 15 meter.
Tid spart: 1 minutt.

Rønningsbakken-Lossiusvegen
Ca 70 meter lang snarveg som er gruset opp og skiltet.

Metrobusstasjon NTNU Dragvoll
Bindeledd mellom ny stasjon, boligområde og NTNU på Dragvoll.
Lengde: 80 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Varaordfører Mona Berger holdt åpningstale ved Bratsberg skole. Foto: Kristin Giske Lauritsen.