Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 28 april 2013

Lesetid: 2 min

Flere hundre får dempet støyen

Støytiltak demper trafikkstøy for flere hundre leiligheter langs E6 i området ved City Syd.

180 leiligheter er omfattet av direkte tiltak, og i tillegg får mange flere boliger nyte godt av nye støyskjermer langs vegene.

Tiltakene har ulikt omfang avhengig av hvor leilighetene ligger. De som er mest utsatt, får såkalt balansert/mekanisk ventilasjon, som innebærer at det ikke er nødvendig å åpne vinduene for å få inn frisk luft. En del leiligheter får nye, lydisolerende vinduer og verandadører. I tillegg kommer tetting eller utskifting av gamle ventiler, og montering av nye lydventiler.

Flere boliger får tilleggsisolering av fasader utvendig eller tilleggsisolering av yttervegger innvendig, noen tilbys isolering av himling over terrasse eller lokal skjerming av uteplasser på veranda.

I tillegg blir det satt opp støyskjermer på til sammen 670 m langs deler av Østre Rosten/John Aaes veg og en mindre del av Vestre Rosten. De vil skjerme for ytterligere av boligene. I tillegg bygges det støyskjermer langs E6 som en del av veganlegget.