Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 10 august 2011

Lesetid: 2 min

Entreprenør valgt for E6 Sentervegen-Tonstad

Reinertsen har fått kontrakten.

Entreprenøren leverte inn det rimeligste tilbudet i anbudskonkurransen på 200.110.707 kroner.

Kontraktsarbeidene omfatter blant annet bygging av ny firefelts E6, inkludert nytt Sentervegen-kryss, og tilhørende gang- og sykkelanlegg.

I løpet av august starter partene med kontraktens samhandlingsfase. Da vil Statens vegvesen som byggherre, Reinertsen og eksterne fagfolk gjennomgå kontrakten for å optimalisere arbeidsmetoder og løsninger.

Byggestart blir i september.

Les mer om hva som skal bygges