Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 29 mai 2013

Lesetid: 2 min

Ekstra sikkerhetstiltak på bruprosjekter

Inntil videre skal det ikke gå trafikk under reisverk mens støping pågår. Det har Statens vegvesen bestemt.

Dette gjelder selv om årsaken til ulykken ikke er klarlagt.Stillassystemet som er brukt på Rotvollhaugen bru er også tidligere brukt på en annen bru i samme kontrakt og i Reinertsens kontrakt på E6 Senterveien – Tonstad. Det pågår ikke tilsvarende arbeid på andre prosjekt i Region midt.

Det er allerede satt i gang etterberegninger på brustillasene som er under bygging på Rotvoll. Det er også for brua på Miljøpakkeprosjektet E6 Senterveien – Tonstad etterspurt tilsvarende dokumentasjon.

Det er planlagt støping på Rotvoll nord og E6 Senterveien – Tonstad i juni. Når støping pågår, og til betongen har oppnådd tilfredsstillende fasthet, vil trafikken bli omdirigert. Dette vil gi noen utfordringer med hensyn til trafikkavvikling.

Det er viktig å komme til bunns i hva som er årsaken til denne ulykken, og Statens vegvesen avventer politiets og arbeidstilsynets etterforskning.Reinertsen vil senere denne uka legge fram sin interne granskningsrapport.

– Vi lytter til alle kvalifiserte innspill for å finne årsaken til at dette kunne skje, men vi kan ikke konkludere før vi har resultatene fra etterforskningen som pågår, sier prosjektsjef Ove Nesje, Statens vegvesen Region midt.