Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 05 mai 2021

Lesetid: 3 min

Det mener folk om Miljøpakken og bom

Sju av ti i Miljøpakke-land mener det er trygt å sykle – en av ti er uenig.
Litt over 50 prosent er positive til bompengene – litt over 20 prosent er negative.

Det kommer fram i en undersøkelse fra april. Svarene varierer en del mellom kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal, som utgjør Miljøpakkens område. De endrer seg også litt over tid.

Alt om undersøkelsene finner du i rapporter nederst på sida Holdninger og meninger. Under finner du noen smakebiter.

Bompenger
Synet på bruk av bompenger er målt blant folk i Trondheim helt siden 2009. I starten var de fleste negative. De siste årene har klart flere vært positive enn negative til bompenger som virkemiddel i byen.

Andelen som er for og mot bompengene i Miljøpakken. Blå strek er positive, gul strek negative. Her er kun folk i Trondheim spurt.

I 2019 utvidet Miljøpakken både økonomien og det geografiske området der det skal bygges anlegg. Fra og med 2020 stiller Sentio Research en rekke faste spørsmål også til innbyggerne i Melhus, Malvik og Stjørdal. Figuren under viser holdningene høsten 2020 og våren 2021 i de fire kommunene. NB! To undersøkelser med kort tids mellomrom er for lite til å lese noen trend.

I år registrerer vi for første gang på lenge en nedgang i andelen positive til bomsystemet i Trondheim. I Melhus og Malvik har den målte oppslutningen økt. Andelen negative varierer fra 20 til 30 prosent i de ulike kommunene.

Bompenger utgjør ca 40 prosent av inntektene i Miljøpakken. En del av bompengene går til andre tiltak enn bilveger, som for eksempel kollektiv, sykling, gåing og trafikksikkerhet. Er det riktig eller galt å bruke av bompengene til slike grønne formål? Her er svaret:

Et stort flertall mener bompenger kan brukes til miljøvennlige transporttiltak. Det er likevel markant forskjell på holdningene i Trondheim og i de tre mindre kommunene.
Miljøpakkens bompunkter står i Trondheim kommune. Bildet er fra Være. Foto: Knut Opeide.

Sykling og gåing
De aller fleste i Miljøpakkens kommuner mener det er trygt å sykle. «Ja»-andelen på spørsmålet varierer fra 71 prosent i Trondheim til 79 prosent i Stjørdal. Det er også flere som mener det har blitt tryggere de to siste årene enn som ikke mener det.

Bildet er omtrent det samme for fotgjengere; folk sier stort sett at de er fornøyd (se under). Samtidig er mye ugjort for å få flere til å føle seg trygge i trafikken. Miljøpakken har omfattende planer og skal bruke milliardbeløp på myke trafikanter.

Melhus skårer dårligst på tilrettelegging for fotgjengere. Flere tiltak er imidlertid planlagt. Aller først kommer gang- og sykkelbru over E6 i sentrum.
De fire kommunene i Miljøpakken satser stort på sykkel i årene som kommer, men det er kamp om plassen for sykkelanlegg både i sentrum, som på bildet, og utenfor. Foto: Glen Musk.