Prosjekter

Skrevet av: Annika Marstrand

Publisert: 13 mars 2023

Lesetid: 4 min

Bygging av ny rampe fører til innsnevring på E6

Staten vegvesen bygger ny rampe fra Osloveien og opp på E6 ved Sluppen. Dette medfører at et av de tre feltene ut fra Trondheim mot sør må stenges for en periode fra 15.mars.

Staten vegvesen bygger ny rampe fra Osloveien og opp på E6 ved Sluppen. Dette medfører at et av de tre feltene ut fra Trondheim mot sør må stenges for en periode.

Skanska skal begynne riving av en støyskjerm langs E6 sør for Kroppanbrua, og dette medfører at vi må stenge det ytterste feltet. Så skal det bygges en rampe fra Osloveien og opp til E6, slik at trafikken kan komme seg direkte opp på E6 fra det nye veganlegget. Dette vil på sikt få positive effekter for Osloveien oppover Bjørndalen, ved at en får bort en del av trafikken derfra, sier prosjektleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Stenginga trer i kraft fra onsdag 15. mars. Trafikantene er allerede vant med stenginger langs sørgående felt på E6 under vegarbeid i vinter, og det er forventet at trafikksituasjonen vil bli omtrent som ved den forrige stengingen.

Arbeidet med Nydalsbrua går ellers etter planen, og Skanska har støpt fire av åtte etapper ut over Nidelva. Hver etappe har en lengde på 8,5 meter, og brua er nå kommet 74,5 meter ut fra siste søyle på land. Før de to sidene av brua møtes, vil det være ca. 100 meter bru som henger i lause lufta, kun holdt oppe av brukablene.

Fritthengende

Nydalsbrua blir støpt etter Fritt fram-metoden, og det vil si at en støper brua etappevis fritthengende uten reis. En støpevogn kjøres fram på det allerede støpte dekket, og forskaling for ny etappe henger da fritt. I hver etappe er det to støper: en for underbygninga, og en for brudekket, altså toppen av brua der bilene skal kjøre. Når en etappe er ferdig støpt, må brukabelen spennes opp til tårnet for å avlaste vekta.

– Brua får ingen søyler eller pillarer i spennet over elva, og kombinasjonen av skråkabel- og betongkassebru er en sjeldenhet i norsk vegbygging. Vi ser nå at den nye brua blir et svært pent og spektakulært byggverk, sier Engum.

Brua har en bredde på 19,5 meter med fire kjørefelt, og den blir støpt av lettbetong med leca som tilslag i stedet for singel, for å holde vekta nede. Brua får spennarmering både i lengde- og bredderetninga. Etter planen vil de to sidene av brua møtes på forsommeren, og i løpet av sommeren skal brua få rekkverk, og membran og asfalt skal legges på kjørebanene.

Ny stenging i sommer og vegåpning i oktober

Helt mot slutten av juni vil det bli behov for en ny omfattende vegstenging, der både Sluppenbrua og Osloveien må stenges for biltrafikk frem til midten av august. I den perioden skal det nye veganlegget sys sammen med eksisterende vegnett rundt, slik at alt blir klart til vegåpning senere på høsten. Gående og syklende vil få slippe igjennom i denne perioden, selv om bilene må holde seg borte.

-Vi jobber fram mot åpning av Nydalsbrua den 16. oktober, og det er åtte måneder før opprinnelig sluttfrist. Vi vil berømme Skanska for godt arbeid så langt på Nydalsbrua-prosjektet, og entreprenøren sin framdriftsplanlegging har truffet blink gang på gang, sier Engum.

Med egne felt for syklister og gående, utgjør Nydalsbrua-prosjektet et veldig fremskritt for gående og syklende. Vi får blant annet sammenhengende sykkelveg inn og ut av byen, og syklistene kan holde jevn fart forbi Sluppen, uten stopp og lysregulering.