Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 22 juni 2016

Lesetid: 3 min

Bygger vei på kvikkleire

Hvordan bygger man en veg når grunnen er full av bløt og kvikk leire?

Mellom Klett og Tiller er arbeidet med ny E6 i gang. Men på Klett er det store forekomster av kvikkleire i grunnen. For å bygge veg i slike områder må den bløte og kvikke leira stabiliseres.

Metode: Kalk og sement
Metoden vi bruker er å blande kalk og sement med leire under høyt trykk. Dette øker fastheten på leira betydelig, som i neste omgang gjør at det går an å grave i den og bygge veg på den.

Hvordan gjøre det?
To maskiner borer søyler ned til 24-25 meters dybde. Diameteren på disse søylene er 0,6 meter. Kalk og sement pumpes så ned i søylene og vispes sammen med den bløte leira.

Slike søyler bores tett i tett på rekke slik at de danner en vegg, kalt ribber på fagspråket. Ribbene etableres med om lag to meters mellomrom. Det etableres også tverrgående ribber på de mest utsatte stedene. Slik danner søylene et rutenett. Mellom ribbene er det ustabiliserte leirmasser.

Etter to måneders herding har leira i søylene gått fra å være bløt og ustabil til å bli tørr og fast. Leira har da økt fastheten med minimum ti ganger. Slik øker stabiliteten i området til et nivå som gjør at vi kan bygge veg.

900.000 meter med søyler

Totalt skal det bores nærmere 900.000 meter med søyler, som tilsvarer avstanden mellom Trondheim og Stavanger. Stabiliseringsarbeidet omfatter to soner på Klett og ett område i Storlersbakken. Arbeidet er det desidert største i sitt slag i Midt-Norge og ett av Norges største.

Arbeidet tar ca. to år. To maskiner skal gå på lange skift fra kl. 07 om morgenen til kl. 22 om kvelden.
Metoden ble testet ut i et prøveprosjekt på Klett sommeren og høsten 2014. Resultatet var en kraftig økning av fastheten i leira på minimum ti ganger.

Fundamenterer bru på kvikkleire
Det nye toplanskrysset på Klett får flere bruer. To av bruene skal fundamenteres på en blokk av kalk- og sementpeler i kvikkleirelaget. Pilarene er 15-30 meter dype. Bruene er ca. 100 meter lange og har 5-6 pilarer hver som er fundamentert likt. Denne metoden er i liten grad brukt i Norge før.