Prosjekter
Flere tar buss

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 januar 2012

Lesetid: 2 min

Busstrafikken tok av i 2011

Nesten 2,5 millioner flere bussreiser.

Kollektivbruken satte nye rekorder i Trondheim i 2011. Byen og pendlerkommunene hadde nesten 2,5 millioner flere bussreiser enn året før.

Trondheim fikk en økning på 10,8 prosent året sett under ett, ifølge tall fra AtB. Det tilsvarer mer enn to millioner (2 016 226) flere reiser.

I regionen kom veksten på hele 25,1 prosent. 421 868 flere bussreiser ble registrert i 2011 sammenlignet med 2010.

Bussbruken eksploderte samtidig som Miljøpakken satte prisene på kollektivreiser kraftig ned. Enkelte pendlere fikk 50 prosent reduksjon på periodekortet ved forrige årsskifte. Fra da av omfattet bytaksten Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun.

I oktober fulgte fylkeskommunen opp med en prisreduksjon på 40 prosent utenfor den utvidede bysonen.

Mars 2011 ble en rekordmåned for kollektivtrafikken i Trondheim med godt over 2,2 millioner reiser på buss og trikk. November var toppmåneden i regionen (220 460 påstigende passasjerer).

Totalt reiste folk i Trondheim og nabokommunene nesten 23 millioner ganger med buss i 2011.

Biltrafikken gikk ned med ca ti prosent i Trondheim etter at bompunktene åpnet 31.mars 2010. I 2011 økte trafikken gjennom bompunktene marginalt – med 0,4 prosent.