Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 01 juli 2013

Lesetid: 2 min

Åtte av ti har gratis p-plass

81 prosent i Trondheim har gratis bilparkering på jobben.

Åtte av ti parkerer gratis på jobb i Trondheim. I sentrum parkerer seks av ti gratis ved arbeidsplassen.

Det går fram av den endelige rapporten om reisevaner i Trondheim (RVU 2009/2010). En ny, omfattende kartlegging av hvordan vi reiser blir gjennomført i år.

Gratis arbeidsparkering gjør bilen til en vinner. Forskning viser at fri parkering på arbeidsplassen er et av de største hindrene mot å få folk til å reise kollektivt, sykle eller gå. Samtidig er det et mål å sette av flere av parkeringsplassene i Midtbyen til besøkende, i stedet for til folk som jobber i sentrum.

Her er noen funn fra RVU 2009/2010:

Andel bilturer til gratis p-plass i hele Trondheim:
Alle typer reiser: 87 prosent.
Ved jobben: 81 prosent.
Handel/service: 91 prosent.

Andel bilturer til gratis p-plass i sentrum:
Alle typer reiser: 54 prosent.
Ved jobben: 59 prosent.
Handel/service: 44 prosent.

I sentrum har altså en større andel arbeidstakere enn kunder gratis parkering.

På bildet øverst ser du de nye sykkelstativene ved Entras bygg på Brattøra. Stativene viser hvor mange sykler du får plass til på en parkeringsplass for en enkelt bil. Stadig flere arbeidsplasser flyttes til områder nær viktige kollektivtraseer, slik at gratis arbeidsparkering blir unødvendig.

Det statlige NTNU har den største gratisparkeringa i Trondheim med ca 3 000 parkeringsplasser. 1 300 ligger på Gløshaugen nær gode busstilbud. NTNU planlegger nå å innføre avgiftsparkering.