Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 02 februar 2012

Lesetid: 2 min

Asfaltering på Stavne

Omkjøringen i kollektivgata på Stavne ble asfaltert denne uka.

Vinterasfaltering på denne måten er kostbart, men vi velger å gjøre det både av hensyn til fremkommelighet og beboerne i området. Asfalteringen gir langt mer tilfredsstillende kjøreforhold på strekningen, og i tillegg blir belastningen av støv og støy i nærmiljøet redusert. Asfalt medfører også at vedlikeholdet av vegen blir enklere i byggeperioden.

Spuntarbeidene starter opp igjen fredag 3. februar og vil pågå i ca. 1,5 måned. Av hensyn til sikkerhet vil kollektivgata fortsatt være stengt for fotgjengere inntil dette arbeidet er ferdig.