Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 10 juni 2013

Lesetid: 2 min

Aktivitet på Tiller

Arbeidet med ny trasé for trafikken ut av byen pågår for fullt.

På bildet ser vi at innkjøringen av stein er i full gang, og at oppsettingen av støyskjermer er ferdig. Arbeidet er en del av Miljøpakkens store prosjekt E6 Sentervegen-Tonstad, og vil stå feridg i oktober 2013.