Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 01 april 2016

Lesetid: 3 min

Adressa: BILSETEAVGIFT kommer i Trondheim

Adressa varsler bilseteavgift – men flere liker Miljøpakken

 

En ny bilseteavgift i Trondheim skal finansiere varmekabler i sykkelvegene. Varmekabler blir billigere enn brøyting på sikt. Om du av tungtveiende grunner MÅ kjøre bil alene i byen, kan du søke fritak fra avgiften hos Miljøpakken, melder Adresseavisen.

Vel, det kan du ikke. Artikkelen er datert 1. april!

Men mye som står i avisa er helt sant:
Det stemmer at biltrafikken har begynt å øke igjen, og at Bymiljøavtalen forplikter oss til å hindre vekst i personbiltrafikken.  Bymiljøavtalen gir Trondheim nesten 4 milliarder kroner ekstra til tiltak for kollektivbruk, sykling og gåing til 2023.

Hvis vi ikke klarer nullvekstmålet, er det aktuelt å sette inn nye tiltak mot økt biltrafikk. Dersom flere velger å reise kollektivt, sykle eller gå, blir det mindre behov for å legge restriksjoner på privatbilismen.

Hovedhensikten med nullvekstmålet er å redusere utslippene av skadelige klimagasser. I tillegg blir det lettere å komme fram for næringstrafikken og andre som kjøre bil. De som reiser grønt kutter bilkøer.

Som en bonus: Trondheim får bedre bulyft, trivselen øker og flere kommer i form ved å sykle og gå.

Les mer om hvordan du kan reise grønnere her

Stadig flere liker Miljøpakken
Flere og flere i Trondheim støtter opp om tiltakene i Miljøpakken. En spørreundersøkelse Sentio gjennomførte i mars viser rekordresultater:

Ja til grønn profil på bompengebruk
Tre av fire (76 prosent) synes nå at det er riktig at halvparten av bilistenes bompenger går til tiltak for kollektivbruk, sykling og gåing. I 2010 syntes bare halvparten at det var OK. Unge er mest positive, eldre minst positive.

Ja til kollektivfelt
Ni av ti (87 prosent) synes det er bra med kollektivfelt tvers gjennom Trondheim. Da kollektivfeltene kom i 2008 mente bare 43 prosent at dette var greit. Oppslutningen er altså fordoblet og motstanden nesten helt borte. Bare 6 prosent er negative.

Åpen for å endre vaner
Tre av fire (75 prosent) sier nå at de er villige til å endre sine reisevaner av hensyn til miljøet. I 2010 var andelen 63 prosent.

Minst kø og kork: En ny GPS-basert måling fra selskapet TomTom viser for øvrig at Trondheim har klart minst kø i rushtid av norske storbyer. Trafikken flyter bedre for hvert år, ifølge TomToms målinger.

Spørreundersøkelser gjennomført av NAF viser det samme: Folk i Trondheim er mer fornøyd med hverdagsreisen enn folk i andre byer. De reisende sier selv at de bruker mindre tid i kø og er sjeldnere forsinket enn det folk oppgir i Oslo, Bergen og Stavanger.