Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 20 desember 2018

Lesetid: 2 min

80 og 100 km/t på E6 fra Tiller til Melhus

Fartsgrensene hevet natt til torsdag.

Natt til onsdag ble trafikken på E6 mellom Tiller og Melhus lagt om fra to til fire felt og med fartsgrense 70 km/t.

Natt til i dag, torsdag, ble fartsgrensene endret til

  • 80 km/t fra Tiller til jernbanebrua i Storlersbakken
  • 100 km/t fra jernbanebrua til Melhus

Dette er de permanente fartsgrensene på den nye vegen. Strekningen er den første med fartsgrense 100 km/t i Midt-Norge.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av anlegget. Vegen har nå et sikkerhetsnivå som gjør at vi mener det er forsvarlig å heve fartsgrensene, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det blir en pause i anleggsarbeidet fra torsdag 20. desember. Anleggsarbeidet tar til igjen mandag 7. januar.

I januar og utover våren vil det bli jobbet med følgende oppgaver: Ferdigstilling av Hårstadkrysset (antatt åpning i begynnelsen av februar), sideterreng, ferdigstille gang- og sykkelveger på Klett, sette Melhusvegen helt i stand og gjøre ferdig rensedammer. Jordbruksdrenering og finplanering vil skje til våren.