Melhus: Gratis service og ny bru

Tirsdag 21. september fra kl 16-18 blir det gratis sykkelservice i Melhus.

Proffe folk fra Brattørkaia sykkel gjør enkel service ved torget på Melhus tirsdag kl 16-18. Bildet er fra sykkelpuss i Malvik.

Sted: På grusplassen nær Rema på torget.
Det sykkelfikserne gjør: Justerer gir og bremser, smør kjeder og utfører annen enkel service. Du får beskjed hvis det trengs en større reparasjon, og kanskje lærer du å fikse litt selv også.

Miljøpakken tilbyr sykkelsjekk fordi tirsdag er en merkedag. Klokka 10 på formiddagen åpner ordfører Jorid Jagtøyen ny gang- og sykkelbru over E6 i sentrum. Dette er det første store Miljøpakke-prosjektet utenfor Trondheim.

Om brua
Den er 75 meter lang og går i en elegant bue over E6. Brua knytter sentrum til Lenamælen boligområde og turstier nær Gaula. Kostnad er ca 30 mill kr. Dete er tenkt som et første trinn i arbeidet med å koble sammen Melhus sentrum og Gimse- og skoleområdet på en effektiv måte for myke trafikanter. Gang- og sykkelbru over Gaula inngår i de videre planene.

Den nye gang- og sykkelbrua slynger se gover E6. Dette er det første store byggeprosejektet til Miljøpakken utenfor Trondheim.

Om Melhus og Miljøpakken
Melhus ble med i Miljøpakken sammen med Malvik og Stjørdal i 2019. Det ble satt av 283 mill kr til bruk i Melhus fram til 2029. Ca 233 mill kr gjenstår etter bygging av brua over E6, bredere undergang under jernbanen og utvidet innfartsparkering på Ler (kroneverdi 2021).

I tillegg til pengene til investering, betaler Miljøpakken for billigere og bedre buss- og togtilbud i Melhus. Lavere takster og flere avganger skal binde regionen sammen og oppmuntre til mer miljøvennlig reising. Melhus har over 4000 utpendlere til Trondheim mens ca 1200 pendler motsatt vei.

Fra Melhus sentrum. Planen er å lage en god akse øst-vest for myke trafikanter med midler fra Miljøpakken. Foto: Glen Musk.

Nye planer i Melhus
Penger fra Miljøpakken vil bli brukt til å følge opp områdeplanen for sentrum. Aktuelle tiltak:

  • Parkeringsanlegg for sykkel og bil under skysstasjonen i sentrum.
  • Gang- og sykkelbru over Gaula fra sentrumssida fram til skoleområdet på Gimse.
  • Gang- og sykkelveg Monsstuflata-Gimsvegen/Brekkåsen – i forlengelsen av bru over Gaula.
  • «Minimetro»; matebusser fra bla Løvset og Gimsøya/Varmbu.
Bredere undergang under Dovrebanen var første bygg etter at Melhus ble med i Miljøpakken. Melhus er i sterk vekst.