Støtte til elektrisk lastesykkel

Nå kan du søke Miljøpakken om 15 000 i tilskudd for kjøp av elektrisk lastesykkel!

Du kan søke om tilskudd fra torsdag 23.05.2024 kl. 13:00.

Hvem kan søke

Privatpersoner/husholdninger med bo- eller arbeidssteds-adresse i en Miljøpakke-kommune. Noe som vil si kommunene Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal, Orkland og Skaun. Barnefamilier oppfordres til å søke om tilskuddet.

Så mye tilskudd kan du få

Du kan får støtte på 15 000,- kroner.

Søk fra 23. mai – «først til mølla»-prinsippet

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og fram til at den økonomiske rammen er brukt opp. Du søker gjennom tilskuddsbasen til Trondheim kommune.

NB! Før du søker må du opprette en «aktør» i Aktørbasen (aktør=søker).

Slik søker du:

1. Registrer deg i aktørbasen

Gjøres før du registrerer søknaden

1. Åpne aktørbasen: organisasjoner.trondheim.kommune.no/
2. Velg «Registrer aktør».
3. Logg inn med ID-porten.
4. Velg «Registrer aktør uten organisasjonsnummer».
5. Trykk “Ok – fortsett”.
6. Fyll inn feltene med rød stjerne: Aktørens navn, Telefon og E-post.
Aktørens navn skal være det samme som navnet på den som søker om støtte.
7. Trykk “Lagre”, nederst på siden.
8. Velg “Nei, jeg gir ikke samtykke til dette”.

2. Samle dokumentasjon til søknaden

Før du søker

Du må søke om tilskudd til en bestemt sykkel. Sykkelen må oppfylle disse kravene:

1. Sykkelen må være en ny, ferdig montert el-lastesykkel kjøpt hos forhandler med eget verksted.

2. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk.

3. Krav til lastekapasitet:
– Minimum 60 kg lastekapasitet
– Minimum 60 cm bagasjebrett

4. Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft)

5. Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser

NB! Husk at søknaden må være godkjent før du bestiller el-lastesykkelen hos forhandler.

3. Registrer søknaden i tilskuddsportalen

Skjema i tilskuddsportalen åpner 23. Mai kl. 13.00

1. Logg inn i Tilskuddsbasen (se knapp lenger opp på siden). Du skal logge inn i Trondheim kommunes søknadsportal uansett hvilken kommune du søker fra.

2. Velg fanen «Ny søknad»

3. I fanen «Tilskuddsordning» velger du «2024 Tilskudd til kjøp av el-lastesykkel for private»

4. Trykk «Opprett ny søknad».

Krav til søknaden

– Beskriv merke, modell, lastekapasitet, motor- og bremsekraft og pris på den sykkelen du søker støtte for.

– Beskriv hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte.

NB! Innkjøpet må gjøres som beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store avvik i innkjøpssum.

4. Motta svar på søknad og godkjenn vedtak

ca. 3 uker fra sendt søknad

Etter søknad er sendt inn, skal du få svar innen 3 uker. Vedtak om tilskudd fattes fortløpende. Det varsles på e-post når vedtaket er klart. Vedtaket finner du også i Tilskuddsbasen.

Du kan klage på vedtaket innen tre uker.

Dersom du får positivt tilsagn/vedtak om tilskudd, må du godkjenne dette i Tilskuddsbasen så raskt som mulig.

5. Gjennomfør kjøp

Innen to måneder fra godkjent søknad

Kjøpet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store avvik.

Husk å ta vare på kvitteringer.

6. Dokumenter kjøpet – send inn kvitteringer

Senest to uker etter innkjøp

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen.

Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres som rapport inn 6 uker etter godkjent søknad.

Det kan ta inntil 3 uker fra godkjent rapport til tilskuddet er på oppgitt konto.

Vilkår for tilskuddet og krav til sykkel

 • Søkere kan få dekket opptil 15 000 NOK for kjøp av el-lastesykkel.
 • Tilskuddet gis til kjøp av ny, ferdig montert el-lastesykkel.
 • Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk. 
 • Krav til lastekapasitet:
  • Minimum 60 kg lastekapasitet
  • Minimum 60 cm bagasjebrett 
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft)
 • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser  
 • Søknaden må være godkjent før du bestiller el-lastesykkelen hos forhandler (se info om trinnvis søknadsprosess lenger ned)
 • Blir søknaden godkjent, har du 6 uker på deg til å gjennomføre kjøp av el-lastesykkelen og levere rapport med kvitteringer/fakturaer for kjøpet i Tilskuddsbasen.
 • Innkjøpet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Ta kontakt med saksbehandler dersom det bestilles en annen type sykkel. 
 • Tilskudd forplikter mottaker til å i ettertid delta på noen korte undersøkelser om erfaringer med bruk av el-lastesykkelen.

Hvem kan søke tilskudd

Privatpersoner med bo- eller arbeidsstedsadresse i Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal, Skaun eller Orkland kommune. Barnefamilier vil bli prioritert. Søker må være fylt 18 år og ha norsk fødselsnummer eller gyldig D-nummer.

NB! Følgende kan ikke søke tilskudd:

 • Næringsaktører
 • Organisasjoner 
 • Enkeltpersonforetak 
 • Borettslag/sameier 
 • Eiendomsforvaltere
 • Offentlige virksomheter/bedrifter

Følgende utløser ikke tilskudd 

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til kjøp av el-lastesykkel, kan du ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett, kjøp gjennom nettbutikk eller privatpersoner.
 • Det gis ikke tilskudd til personer som har fått utbetalt tilskudd på el-lastesykkel tidligere.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål til tilskuddsbasen:
tilskudd@trondheim.kommune.no 

For andre spørsmål:

mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

Telefonnummer til sentralbord: 72 54 00 00