Støtte til elektrisk lastesykkel

Miljøpakken gir økonomisk støtte til bedrifter til kjøp av el-lastesykkel.

Tilbakemeldinger eller spørsmål om ordningen? Kontakt Miljøpakkens mobilitetsrådgivere.


Miljøpakken støtter privat næringsliv i kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal med innkjøp av elektriske lastesykler. Formålet er å erstatte bilbruk og dermed redusere biltrafikken, noe som gir kortere køer, lavere utslipp, mindre støv og støy, og bedre fremkommelighet for alle.

Søknadsfristen er nå utløpt.

så mye får dERE i støtte

Husholdninger fikk dekket 50 % av kostnaden per sykkel, begrenset til 30 000 kr ekskl. mva.

Bedrifter får dekket 30 % av kostnaden per sykkel (inntil tre sykler per bedrift), begrenset til 30 000 kr ekskl. mva.

Se regneeksempler nederst på siden.

Les kriteriene nøye, og følg fremgangsmåten, så er dere sikker på at dere ikke går glipp av støtten. Merk spesielt at dere er nødt til å motta og godkjenne tilsagnet før dere kan kjøpe el-lastesyklene.

Slik er fremgangsmåten:

Søknadene vurderes fortløpende og individuelt. Behandlingstiden er vanligvis tre uker. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen vil erstatte bruk av bil.

Kriterier og mer informasjon finner dere tilknyttet søknadsskjemaet på linken over. Har dere fortsatt spørsmål, kan dere ta kontakt med Miljøpakkens mobilitetsrådgivere.

så mye får BEDRIFTEN i støtte: regneeksempler

Eks. 1: Bedriften vil kjøpe el-lastesykkel til 130 000 kr inkl. mva.

Prisen uten moms er 104 000 kr. 30 % av dette er 31 200 kr, altså mer enn taket på 30 000 kr. Støtten begrenses til 30 000 kr.

Eks. 2: Bedriften vil kjøpe el-lastesykkel til 80 000 kr inkl. mva.

Prisen uten moms er 64 000 kr. 30 % av dette er 19 200 kr, altså mindre enn taket på 30 000 kr. Støtten blir 19 200 kr.