Støtte til elektrisk lastesykkel

Nå kan du søke tilskudd for å kjøpe elektrisk lastesykkel!

NB! Søknadsskjemaet er nå stengt!

Miljøpakken gir tilskudd til privatpersoner som ønsker å kjøpe elektrisk lastesykkel for å redusere egen bilbruk.

Hvem kan søke

Privatpersoner/husholdninger med arbeidsstedsadresse i Trondheim, Malvik, Melhus eller Stjørdal kommune kan søke. Barnefamilier vil bli prioritert.

Så mye tilskudd kan du få

Tilskuddet dekker 30% av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 20 000 kr netto utbetalt.

Søk fra 18. september – «først til mølla»-prinsippet

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og fram til at den økonomiske rammen er brukt opp. Du søker gjennom tilskuddsbasen til Trondheim kommune.

NB! Noen prakkes litt med å søke. For å søke må du opprette en «aktør» (søker) i aktørbasen, slik:
1) Åpne aktørbasen. 2) Velg «registrer aktør». 3) Velg deretter «registrer aktør uten organisasjonsnummer«. Aktørens navn skal være det samme som søkers navn.

Mer om hvordan du søker:

1. Søk gjennom tilskuddsportalen

Søk fra 18. september

Samle dokukmentasjon og søk

Du søker i tilskuddsbasen til Trondheim kommune, dette gjør du uavhengig av hvilken kommune du søker fra. Før du kan søke må sørge for å ha riktig dokumentasjon:

Beskriv merke, modell og pris på den sykkelen du søker støtte for å kjøpe.

Hvis aktuelt, beskriv antall barn i barnehagealder eller småskolealder.

Sett opp et enkelt budsjett for kjøpet. Se mal i søknadsskjemaet.

NB! Innkjøpet må gjøres som beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store avvik i innkjøpssum.

2. Motta svar på søknad

ca. 3 uker fra sendt søknad

Søknadene behandles fortløpende og individuelt, vanligvis inne tre uker. Ved positivt svar (tilsagn) må du akseptere tilbudet inne tre uker. Du kan klage på vedtaket innen tre uker.

3. Gjennomfør kjøp

Innen to måneder fra godkjent søknad

Kjøpet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store avvik.

4. Dokumenter kjøpet – send inn kvitteringer

Senest to uker etter innkjøp

Kvitteringene legges inn i tilskuddsbasen, samme sted som du leverte og fikk svar på søknaden.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen.

Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres innen 2 uker etter kjøpet.

Beløpet må samsvare med det du fikk godkjent i søknaden, med mindre du har skriftlig avtale med saksbehandler om annet beløp.

5. Motta tilskuddet på din konto

Senest tre uker etter innsendte kvitteringer

Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Vilkår for tilskudd

Se under for hvilke krav som stilles til sykkel det kan søkes for, hvem som kan søke og andre vilkår.

Krav til sykkel det søkes støtte for

Tilskuddet gis til kjøp av nye el-lastesykler, ferdig montert fra butikk med eget verksted. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk.

 • Krav til lastekapasitet:
  • Minimum 60 kg lastekapasitet
  • Minimum 60 cm bagasjebrett eller
  • Åpen eller lukket kasse
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft)
 • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser  
 • Søknaden kan inkludere fastmontert utstyr til transport av barn. Dette må komme frem i beskrivelsen av hva det søkes støtte til.

Hvem kan søke tilskudd

Privatpersoner med bo- eller arbeidsstedsadresse i Trondheim, Malvik, Melhus eller Stjørdal kommune. Barnefamilier vil bli prioritert. Søker må være fylt 18 år og ha norsk fødselsnummer eller gyldig D-nummer.

NB! Følgende kan ikke søke tilskudd:

 • Næringsaktører
 • Organisasjoner 
 • Enkeltpersonforetak 
 • Borettslag/sameier 
 • Eiendomsforvaltere
 • Offentlige virksomheter/bedrifter

Andre vilkår for tilskudd

Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 30 % av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 20 000 kr netto utbetalt.

 • Søknadene vurderes individuelt. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen vil erstatte bruk av bil. 
 • Barnefamilier med barn i barnehage- og småskolealder, vil bli prioritert. 
 • Behandlingen av søknaden vil også vurdere hvor realistisk det er at personbiltrafikken blir redusert i Miljøpakkens område.
 • Du kan ikke bestille el-lastesykkelen før du har fått søknaden godkjent.
 • Blir søknaden godkjent, har du 2 måneder på deg til å gjennomføre kjøp av el-lastesykkelen og levere kvitteringer/fakturaer for kjøpet.
 • Tilskudd forplikter mottaker til å i ettertid delta på noen korte undersøkelser om erfaringer med bruk av el-lastesykkelen.

Følgende utløser ikke tilskudd 

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til kjøp av el-lastesykkel, kan du ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett, kjøp gjennom nettbutikk eller privatperson.
 • Det gis ikke tilskudd til personer som har fått utbetalt tilskudd på el-lastesykkel tidligere.

Kontaktinformasjon

Tilbakemelding eller spørsmål om ordningen?

Kontakt miljøpakkens mobilitetsrådgivere, Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

E-post: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no