Charlottenlund: Fly forbi køen!


Miljøpakken søker bilister på Charlottenlund, som ønsker å la bilen stå og ta buss gratis i november. Alternativt kan dere låne gratis elsykler.

  • Inntil 40 bilister vil få tilbud om gratis 30-dagers billett fra AtB i november.
  • Inntil 40 bilister vil få låne elsykkel gratis i hele november.

Du kan spare tid og penger, gjøre en innsats for miljøet, redusere trengsel og oppnå helsegevinst!

Er du interessert? Miljøpakken stiller noen enkle krav for å spandere:

  • Du bruker vanligvis bil når du skal på jobb.
  • Du er villig til å ta buss eller elsykle i stedet for å kjøre bil på et flertall av jobbreisene i november.
  • Du svarer på noen få spørsmål før og etter lånet av elsykkelen/bussbilletten.
  • Du deler noen av erfaringene dine når de 30 dagene har gått.

Derfor Charlottenlund
Kampanjen er et ledd i Miljøpakkens områdesatsning på Charlottenlund. En stor del av reisene til og fra Charlottenlund er med bil. Det fører til mye kø i rushtid. Med gratis utlån av elsykler og gratis busskort ønsker Miljøpakken å gi flere muligheten til å prøve ut alternativer til bilreiser.

Eller scann QR-koden for påmelding!