Byåsen

6 950 bor i den grønne sonen. De går til Migosenteret på maks 15 minutter.